MRA 94 § mukainen asemakaavojen hyväksymistä koskeva kuulutus

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavat kokouksessaan 26.3.2018

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt seuraavat asemakaavat:

 

Tenetinniemen asemakaavaehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan kokouksessaan 26.3.2018 § 19

 Tenetinniemen asemakaavan muutos koskee korttelin 535 tontteja 8-10, korttelin 558 tonttia 1, näihin kortteleihin rajoittuvia virkistysalueita sekä Tenetinkujan katualuetta. Kaavahankkeen keskeisimpinä tarkoituksena oli selvittää vakituisen asumisen edellytykset korttelin 535 tonteilla 8-10, Tenetinkujan katualueen tilantarve sekä uuden katuyhteyden osoittaminen muodostettaville tonteille (Erikankuja).

 

 

Terveyskeskuksen ympäristön asemakaavaehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan kokouksessaan 26.3.2018 § 20

 Terveyskeskuksen ympäristön asemakaava sijaitsee Pirttijärvensalmen rannalla Siltapolun, Rantatien, Keskuskadun, Sepänkujan ja Kainuuntien rajaamalla alueella.   Asemakaavan muutos koskee kortteleita 6, 208 ja 209 sekä näihin rajoittuvia katu-, puisto- ja venevalkama-alueita. Kaavahankkeen tarkoituksena oli tarkastella mm. käyttötarkoituksia, rakentamistehokkuuksia, kerroskorkeuksia, kevyen liikenteen ratkaisuja ja kulttuurihistoriallisten kohteiden huomiointia sekä päivittää asemakaavaa muiltakin osin.