MRA 94 § mukainen asemakaavojen hyväksymistä koskeva kuulutus

Tuuliniemen ranta-asemakaavan muutos
Ylikylän asemakaavan muutos

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt seuraavan ranta-asemakaavan ja asemakaavan:

TUULINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan kokouksessaan 21.5.2018 § 32

Ranta-asemakaavoitus koski Nuasjärven rannalla Tuuliniemessä sijaitsevaa kiinteistöä Vastike-Röntylä 765-403-5-38. Kaavahankkeen tarkoituksena oli sijoittaa kaksi yleiskaavassa osoitettua lomarakennuspaikkaa uudella tavalla tilan alueella.
Tuulinemen ranta-asemakaavan kaavaselostus
Tuuliniemen ranta-asemakaava

YLIKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan kokouksessaan 21.5.2018 § 33

Kaavoitettava alue sijaitsi Sotkamon kunnassa Ylikylän asemakaava-alueella. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 15,16 ja 19 sekä näihin kortteleihin rajautuvia katualueita ja paikoitusaluetta. Asemakaavoitettava alue rajautuu etelässä Tiilitörmäntiehen, idässä Marjapolkuun, pohjoisessa Karjakatuun ja lännessä Ylikatuun.

Kaavamuutoksen tarkoituksena oli asemakaavan päivittäminen suunnittelualueen osalta.
Ylikylän asemakaavan kaavaselostus
Ylikylän asemakaava