Nähtäville tulevat kaavasuunnitelmat

Ylikylän asemakaavan muutosehdotus (MRA 27§)
Tuuliniemen ranta-asemakaavaehdotus (MRA 27§)
Kirkonkylän itäosan yleiskaavaehdotus (MRA 27§)

Ylikylän asemakaavan muutosehdotus (MRA 27§)

Kaavoitettava alue sijaitsee Sotkamon kunnassa Ylikylän asemakaava-alueella. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 15,16 ja 19 sekä näihin kortteleihin rajautuvia katualueita ja paikoitusaluetta. Asemakaavoitettava alue rajautuu etelässä Tiilitörmäntiehen, idässä Marjapolkuun, pohjoisessa Karjakatuun ja lännessä Ylikatuun. Kaavamuutoksen tarkoituksena on asemakaavan päivittämien suunnittelualueen osalta.
Ylikylän asemakaavaehdotus
Ylikylän asemakaavaehdotuksen kaavaselostus

Tuuliniemen ranta-asemakaavaehdotus (MRA 27§)

Ranta-asemakaavoitus koskee Nuasjärven rannalla Tuuliniemessä sijaitsevaa kiinteistöä Vastike-Röntylä 765-403-5-38. Kaavahankkeen tarkoituksena on sijoittaa kaksi yleiskaavassa osoitettua lomarakennuspaikkaa uudella tavalla tilan alueella.
Tuuliniemen ranta-asemakaavaehdotus
Tuuliniemen ranta-asemakaavaehdotuksen kaavaselostus

Kirkonkylän itäosan yleiskaavaehdotus (MRA 27§)

Kirkonkylän itäosan yleiskaava käsittää Sotkamon kirkonkylän itäpuolisen alueen Kirkkolammelta Juuvinlahdelle ja Sotkamojärveltä Sapsojärvelle. Yleiskaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 200 hehtaaria. Kaavahankkeen keskeisimpänä tavoitteena on sovittaa yhteen asumisen ja virkistyskäytön tarpeet ja selvittää uusien asuinalueiden sijoittuminen suunnittelualueella.
Kirkonkylän itäosan yleiskaavaehdotus
Kirkonkylän itäosan yleiskaavaehdotuksen selostusosa

Kaavasuunnitelmat pidetään nähtävänä Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimiston ilmoitustaululla sekä Sotkamon kunnan internet –sivuilla 12.3.-11.4.2018 välisenä aikana. Tuuliniemen ranta-asemakaavaehdotus on nähtävänä myös kaavan laatijan omilla internet –sivuilla www.kimmokaava.fi. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinenmuistutus nähtävillä olevista kaavaehdotuksista. Mahdolliset hankkeita koskevat muistutukset on toimitettava 11.4.2018 mennessä Sotkamon kunnan kaavoitus- ja mittaustoimistoon, Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

Sotkamo 9.3.2018

Ympäristö ja tekninen lautakunta