Nuuska-agenttien ohjaajakoulutus Sotkamossa 18.4.2019

EHYT ry:n tuottamassa Nuuska-agenttimallissa nuoret ovat itse ehkäisevän päihdetyön tekijöitä ja vertaisosaajia nuorten keskuudessa. Mallin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskan käytön vaikutuksista eri näkökulmista, ehkäistä nuuskakokeiluja ja käyttöä.

Nuuska-agenttien toimintaa ohjaa EHYT ry:n koulutuksen saanut aikuinen, esim. nuoriso-ohjaaja, opettaja tai muu koulussa toimiva taho.

Lue toimintamallista ja koulutuksesta lisää: Nuuska-agenttien ohjaajakoulutus Sotkamossa 18.4.19