PÄÄTÖSTIEDOTE Kunnanhallituksen kokous 23.8.2022

Sotkamon kunnanhallituksen kokous pidettiin 23. elokuuta 2022.
Kokouksessa käsiteltiin mm. sivistyksen toimialaohjelmaa vuosille 2022-2025 ja tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaa.

Kokouksessa kunnanhallitus sai tiedokseen sivistyslautakunnan hyväksymän uuden sivistyksen toimialan toimialaohjelman. Tämä toimintaa ohjaava asiakirja pohjautuu kuntastrategiaan ja linjaa sivistyksen toimialan painopistealueita ja tavoitteita vuosille 2022-2025, jotka tullaan huomioimaan jatkossa talousarvion toimintasuunnitelmissa. Toimialaohjelmat ovat toimialuttein tekemiä omaa toimintaa ohjaavia, pitkän aikavälin suunnitelmia, jotka perustuvat kuntastrategiaan. Ympäristö- ja teknisen sekä hallinnon toimialaohjelmat tulevat kunnanhallitukselle tiedoksi myöhemmin tänä syksynä.

Kunnanhallitus hyväksyi Sotkamon kuntaorganisaation tietoturva- ja tietosuojapolitiikan, jossa määritellään tietoturvaa koskevat periaatteet, vastuut ja tavoitteet. Kyseinen politiikka ohjaa kunnan myöhemmin määrittämiä tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskevia ohjeita, määräyksiä ja auttaa niiden soveltamisessa.

Lisäksi kunnanhallitus siirsi saapuneen asukasilmoituksen ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle, joka koski asumista ja elämistä haittaavasta pysyväisluontoisesta häiriöstä asemakaava-alueella. Edelleen kunnanhallitus ohjasi ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle lausuntopyynnön jätehuoltomääräysten päivittämistä koskevan luonnoksen.

Lisätietoja:
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
044 750 2111