PÄÄTÖSTIEDOTE Kunnanhallitus 6.9.2022

PÄÄTÖSTIEDOTE Kunnanhallituksen kokous 6.9.2022

Sotkamon kunnanhallitus piti kokouksen 6. syyskuuta 2022. Kokouksessa käsiteltiin kunnan taloutta kuluvalta vuodelta sekä talousarviomuutoksia. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi mm. menettelyn kerrostaloasuntojen varauksesta tulevan tarpeen varalle ja kulttuurituottajan tehtävän vakinaistamisen.

Kunnanhallitus sai tiedokseen talousraportin ajalta 1.1.-31.7.2022. Kuluvan vuoden talousarvioon kunnanhallitus esittää hyväksyttäväksi muutoksia. Verotuloennusteeseen esitetään lisättäväksi 3,1 miljoonaa euroa. Talousarviomuutokset käsittävät lisäyksiä palvelujen ostoihin, kuten Kainuun soten kasvaneen toimintakuluennusteen mukaisen 1,5 miljoonan euron korotuksen. Muilla palvelun ostoihin liittyvillä talousarviomuutoksilla vastataan lähtökohtaisesti kuluttajahintojen nousuun. Ukrainalaisten valmistavaan opetukseen niin ikään kunnanhallitus varasi varoja kuluvalle vuodelle.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle myös juhlavuoden vauvarahaan liittyvän talousarviomuutoksen yhteensä 32 000€. Vauvaraha perustuu 21.6.2022 Sotkamon kunnanvaltuustossa tehtyyn valtuustoaloitteeseen, jossa esitettiin Sotkamon juhlavuodelle 375-vauvarahaa. Vauvarahan käyttöönotosta Sotkamon kunta tiedottaa erikseen.

Sotkamon kunta lähtee valmistelemaan vuosikatteeltaan positiivista talousarviota vuodelle 2023, jonka tilikauden vähimmäisvaatimuksena on nollatulos. Tulevan talousarvioon liittyy mittavia epävarmuustekijöitä ja ennustaminen on haastavaa. Tähän vaikuttavat maailmantalouden tilanne, Ukrainan sota ja edelleen myös koronapandemian tilanne. Merkittävästi talousarvioon vaikuttaa hyvinvointialueiden käynnistyminen vuoden 2023 alussa, joka poistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusvastuun kunnilta leikaten samanaikaisesti kuntien valtionosuuksia ja verotuloja.

Sotkamon kunnanhallitus hyväksyi kerrostaloasuntojen varaamista koskevan pykälän, jossa Vuokatinhovintien varteen rakennettavasta kerrostalosta varataan vähintään 18 asuntoa uuden perustettavan yhtiön nimiin. Ennakkotietojen mukaan alueella alkava Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunta-alan koulutus tuo alueelle vähintään 40 uutta opiskelijaa. Tähän liittyvän sopimuksen mukaisesti Sotkamon kunta on sitoutunut vastaamaan riittävästä opiskelija-asuntojen vuokrauksesta Vuokatissa. Kunnan asunto-osakeyhtiö Sotkanmaan resurssit ovat sidottu Konstankujan uudis-rakentamiskohteeseen lähivuosina, eikä sen vuoksi voi osaltaan turvata ennakoitua asuntotarvetta alueella omalla kapasiteetillaan.

Sotkamon kunnanhallitus päätti osallistua Kainuun hyvinvointialueelle tuotettavien ateria- ja puhtaanapitopalveluiden yhtiöittämisjärjestelyjen jatkovalmisteluun osallistuen jatkovalmistelujen kustannuksiin omalla osuudellaan. Jatkovalmistelussa mukana olevat tahot ovat mm. oikeutettuja olemaan mukana neuvotteluissa ja saamaan lisätietoja taloudellisista laskelmista.

Lisäksi kunnanhallitus päätti nimetä Loiste Oy:n yhtiökokousedustajaksi Sotkamon kunnanhallituksen puheenjohtaja Juho Lukkarin ja muuttaa määräaikaisen kulttuurituottajan tehtävän toistaiseksi voimassa olevaksi.

Lisätietoja:
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
044 750 2111