Kainuu: Ohjausryhmä päätti maakuntakonsernin jatkovalmistelusta

Kainuun maakunta- ja sote-uudistuksen ohjausryhmä päätti jatkaa uuden maakunnan konsernirakenteen valmistelua. Jatkovalmistelussa tarkennetaan poliittisten toimielinten tehtäviä, rooleja ja päätösvaltaa. Maakuntaviraston osalta tarkennetaan strategisten toimintojen, konsernipalveluiden, sote- järjestämistoimintojen ja elinvoimatoimintojen tehtäviä ja henkilöstömitoitusta. Tavoitteena on käynnistää näiltä osin maakunnan hallintosäännön ja henkilöstön sijoittamissuunnitelman valmistelu.

Kainuun HB-kokeilun info- ja keskustelutilaisuudet palveluntuottajille

Kainuussa toteutetaan sosiaalihuollon valinnanvapauteen liittyvä henkilökohtaisen budjetin (HB) kokeilu osana sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta. Kokeilun kohderyhmänä ovat ikäihmiset, vammaiset ja kehitysvammaiset, joille voidaan myöntää palvelusetelillä tuotettua kotihoitoa, omaishoidon vapaata, henkilökohtaista apua ja kylvetyspalvelua tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. HB sopii asiakkaille, joilla on jatkuva ja laaja-alainen tuen ja palvelujen tarve ja jotka pystyvät joko itse tai tuettuna suunnittelemaan ja hankkimaan palvelunsa.