Kainuu: Ohjausryhmä päätti maakuntakonsernin jatkovalmistelusta

Kainuun maakunta- ja sote-uudistuksen ohjausryhmä päätti jatkaa uuden maakunnan konsernirakenteen valmistelua. Jatkovalmistelussa tarkennetaan poliittisten toimielinten tehtäviä, rooleja ja päätösvaltaa. Maakuntaviraston osalta tarkennetaan strategisten toimintojen, konsernipalveluiden, sote- järjestämistoimintojen ja elinvoimatoimintojen tehtäviä ja henkilöstömitoitusta. Tavoitteena on käynnistää näiltä osin maakunnan hallintosäännön ja henkilöstön sijoittamissuunnitelman valmistelu.

Kainuun HB-kokeilun info- ja keskustelutilaisuudet palveluntuottajille

Kainuussa toteutetaan sosiaalihuollon valinnanvapauteen liittyvä henkilökohtaisen budjetin (HB) kokeilu osana sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta. Kokeilun kohderyhmänä ovat ikäihmiset, vammaiset ja kehitysvammaiset, joille voidaan myöntää palvelusetelillä tuotettua kotihoitoa, omaishoidon vapaata, henkilökohtaista apua ja kylvetyspalvelua tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. HB sopii asiakkaille, joilla on jatkuva ja laaja-alainen tuen ja palvelujen tarve ja jotka pystyvät joko itse tai tuettuna suunnittelemaan ja hankkimaan palvelunsa.

Tiedote raivaustöistä Vuokatinvaaran reiteillä

Viime talven tykkylumi tuhoja on raivattu Vuokatinvaaran reiteillä. Reiteistä on raivattu kokonaan Eino Leinon ja Sapporon polku. Liikkuminen poluilla onnistuu nyt entiseen malliin. Puut poluilta on sahattu ja siirretty polun sivuun.
Raivaus työt jatkuvat UKK-vaellusreitillä Vuokatinvaaran parkkipaikalta etelään päin. Myös latupohjaa on raivattu metsäkoneen voimin Vuokatinvaaralla Vaaran kilpalatujen osalta.
Reiteillä liikkuessa muista kiinnittää erityistä huomiota turvallisuuteen liikkumisessa!
Huomioi, että osalla reiteistä voi olla edelleen kaatuneita puita ja varo työntekijöitä sekä työkoneita reiteillä.

Kaavoituskatsaus 2018

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnanliitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä ( kaavoituskatsaus ).