Vuokattiin suurinvestointi, uusi jäähalli täydentämään Vuokatti Areenaa

Vuokatin urheiluopiston ympäristöön valmistellaan uutta Vuokatti Areenaa, jossa nykyinen urheiluhalli, uimahalli sekä nyt uutena hankkeena rakennettava kahden jään jäähalli muodostavat yhden toimivan kokonaisuuden. Vuokatti Areena on Vuokatti Olympic Training Centerin keskipiste.

Hankkeessa aloittaa 1.10. koordinaattorina Janne Leskinen. Leskinen on entinen alppihiihtäjä ja Ski Sport Finlandin toimitusjohtaja. Viimeisimmäksi hän on työskennellyt Lahden MM2017 –kisojen pääsihteerinä.

Lue lisää aiheesta oheisesta tiedotteesta!

Kuulutus asemakaavan vireilletulosta

KUULUTUS ASEMAKAAVAN VIREILLE TULOSTA ( MRL 62 ja 63 §, MRA 30 § )

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ilmoitetaan seuraavan asemakaavan vireilletu-losta ja sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta:

- Terveyskeskuksen ympäristön asemakaavan muutos. Suunnittelualue sijaitsee Pirttijärvensalmen rannalla Siltapolun, Rantatien, Keskuskadun, Sepänkujan ja Kainuuntien rajaamalla alueella. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 6, 208 ja 209 sekä näihin rajoittuvia katu-, puisto- ja venevalkama-alueita.

Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kunnan internet -sivuilla 11.8.2017 lähtien. Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeesta. Mahdolliset hanketta koskevat mielipiteet on toimitettava kaavoitus- ja mittaustoimistoon, Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

Sotkamo 11.8.2017

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tiedote 9.6.2017 – Naapurinvaaran luonto- ja kulttuuripolun käyttörajoitus

Naapurinvaaran luonto- ja kulttuuripolku kulkee Sotkamossa alueella, joka on Suomessa harvinainen perinnemaisema. Alueen säilyttämiseksi ainutlaatuisena alueita hoidetaan laiduntamalla. Laiduntavat eläimet ovat uhanalaista Itäsuomen karjaa (kyyttöjä) sekä Aberdeen Angus –rotuisia lehmiä, vasikoita ja sonni. Laiduntamiselle on ELY-keskuksen lupa.

Kuulutus

Kuntavaaleissa, jotka toimitettiin 9.4.2017 valittiin Sotkamon kunnanvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 seuraavat 27 henkilöä