Pajuniemen asemakaavan hyväksyminen

MRA 94 § mukainen asemakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedottaminen

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 25.4.2023 (§ 42) Pajuniemen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Leivolankylän asemakaava-alueella.

Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 3.5.2023 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Hyväksyttyyn asemakaavaan voi tutustua alla olevista linkeistä:

Pajuniemen asemakaava.pdf

Pajuniemen asemakaavan kaavaselostus.pdf