Siltasaaren asemakaavan muutoksen hyväksyminen

MRA 94 § mukainen asemakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedottaminen

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 26.4.2021 (§ 26) Siltasaaren asemakaavan muutoksen.

Hyväksyttyyn asemakaavaan voi tutustua alla olevista linkeistä

Siltasaaren asemakaava

Siltasaaren asemakaavan kaavaselostus