Sotkamon kunta tiedottaa kuvituskuva.

Sotkamo purkaa suosituksensa yli 70-vuotiaiden fyysisten kontaktien välttämisestä

Valtioneuvosto on purkanut 23.6.2020 suosituksensa yli 70-vuotiaiden fyysisten kontaktien välttämisestä. Sotkamon kunta seuraa aktiivisesti valtioneuvoston linjauksia koronaviruksesta aiheutuneiden rajoittamistoimenpiteiden vapautumisesta ja noudattaa toimissaan valtakunnallisia linjauksia.

Yli 70-vuotiaiden lähikontakteja koskeva suositus puretaan. Yleinen epidemiatilanne huomioiden ei ole enää tarpeen mukaista toimia toisin. Kuitenkin suositellaan käyttämään pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen. Yli 70-vuotiaita kehotetaan harkitsemaan kanssakäymistään kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät huomioiden.

Myös Kainuun Sote on lieventänyt vierailukieltoja 18.6.2020. Vierailuihin päivystyksessä, osastoilla, teholla ja pitkäaikaishoito- ja hoivalaitoksissa on annettu erilliset ohjeet, jotka ovat luettavissa Kainuun soten verkkosivuilla.

Vaikka virustilanne on hyvin rauhallinen, on kaikkien ikäryhmien edelleen huomioitava yleiset ohjeistukset suojautumisessa ja tartuntariskin vähentämiseksi. Jokaisen tulee osaltaan huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja lähikontaktien vähentämisestä. Lomakautena on syytä kiinnittää suojautumiseen erityistä huomiota.

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen kiittää kuntalaisia esimerkillisestä toiminnasta ohjeiden ja suositusten noudattamisessa. ”Yhteisesti ohjeista huolehtien pystymme viettämään kesää turvallisesti” Kilpeläinen kiteyttää ja toivottaa kaikille lämmintä ja turvallista kesä.

Lisätietoja:
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
0447502111