Sotkamo – tänään ja huomenna?

Toteutamme yhteistyössä Elävä Kainuu Leader ry:n kanssa kyselyn alueemme kehittämisestä.

Kyselyn neljään kysymykseen voi vastata linkistä http://bit.ly/Sotkamo-kysely  (14.-23.1.2020) tai Sotkamon kunnan Facebook-sivustolla (20.1.-23.1.2020).

Kyselyn taustalla on Vapaat verkostot -hanke, jossa aktivoidaan kansalaisia sekä eri toimijatahoja osallistumaan paikalliseen kehittämiseen. Tarkoituksena on hakea ratkaisuja ja kehittää toimintatapoja kansalaisten tarpeista ja ideoista lähtien. Kyselystä saatuja vastauksia ja näkökulmia hyödynnetään hankkeen toimenpiteiden valmistelussa, uuden ohjelmakauden Leader-strategiatyössä sekä kunnan kehittämisessä.

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen käy läpi suorassa livevideolähetyksessä to 20.2.2020 klo 18.00 alkaen katsauksessaan alustavasti muutamia keskisempiä tuloksia. Lähetys on kunnan omalla Facebook – sivustolla. Toivomme, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn oman paikkakuntansa kehittämiseksi. Myös livelähetysten aikana on mahdollista vielä vaikuttaa. Lähetys kestää puolesta tunnista tuntiin osallistujien aktiivisuudesta riippuen.

Huhtikuussa järjestetään Sotkamossa kaikille avoin työpaja. Kyselyssä tärkeäksi koettujen aihealueiden ympärille muodostetaan vapaita verkostoja, joissa kehitystyötä tehdään yhdessä. Myöhemmin hanke järjestää opintomatkan kohteeseen, josta verkostot saavat uusia ideoita ja rohkaisua toimintaansa.

Lisätietoja hankkeesta:
http://www.kainuuleader.fi/vapaatverkostot