Sotkamon keskustan alueella on havaittu saostunutta vesijohtovettä

17.5.2023 klo 9.30
Tiedossamme on, että ongelmaa on esiintynyt keskustan ydintaajaman alueella.
Vesijohtoverkostoon liittyvien korjaustoimenpiteiden vuoksi vesijohtoverkostosta on lähtenyt liikkeelle sakkaa, joka näkyy talousvedessä värihaittana.
Mikäli kotitalouksissa esiintyy värjääntynyttä vettä, suositellaan veden juoksuttamista kunnes vesi on puhdasta.

Vettä ei suositella käytettäväksi juomavetenä ennen kuin vesi on silmämääräisesti kirkasta.

Vesihuoltolaitos juoksuttaa vettä alueella ja pyrkii korjaamaan ongelman mahdollisimman pian.

Pahoittelemme häiriötä.

Lisätietoja:
Kalle Keränen, vesihuoltoteknikko puh. 040-5446367, kalle.keranen@sotkamo.fi