Sotkamon kunnalle vapaan sivistystyön opintoseteliavustusta 41 600€

Opetushallitus on myöntänyt Sotkamon kansalaisopistolle vapaan sivistystyön opintoseteliavustuksen 41 600€ työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen. Rahoitusta voidaan käyttää vuoden 2021 loppuun asti hakevaan toimintaan, suunnitteluun ja hallinnointiin sekä toteutukseen. Avustus oli haussa ensimmäistä kertaa ja rahoitus on sataprosenttinen.

Opintoseteliavustuksella on suunniteltu järjestettävän koulutusta sotkamolaisille ja kuhmolaisille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville sekä työvoiman ulkopuolella oleville. Tavoitteena on opiskeluvalmiuksien vahvistaminen ja koulutus sisältää lähiopetusta 120t sisältäen mm. lukemis- ja kirjoitustaitojen sekä digitaitojen vahvistamista, verkko-opintoihin tutustumista, pienimuotoisia koulutuskokeiluja ym. Kaikille osallistujille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Hakevassa toiminnassa hyödynnetään Kainuussa alkavaa työllisyyden kuntakokeilua ja Sotkamossa meneillään olevaa työllisyyden hoidon hanketta Tolokkua tukea ja osallisuutta Sotkamossa sekä Kuhmossa olevaa Elsa-hanketta. Yhteistyökumppaneita ovat molempien kuntien etsivä nuorisotyö, Sotkamossa Väliasema ja Kuhmossa nuorten työpaja.

Koulutus käynnistetään kansalaisopiston syyslukukaudella ja siitä ilmoitetaan erikseen.

Lisätietoja:
Merja Ojalammi
sivistysjohtaja – kansalaisopiston rehtori
puh. 044 750 2125
merja.ojalammi@sotkamo.fi