Sotkamon kunnan keskusvaalilautakunnan kuulutus

Kuntavaaleissa, jotka toimitettiin 13.6.2021 valittiin Sotkamon kunnanvaltuustoon toimikaudeksi 2021-2025 seuraavat 27 henkilöä:

Kuulutus