Sotkamon kunta tiedottaa kuvituskuva.

Sotkamon kunnan koronaviruksesta aiheutuvaa poikkeustilaa koskeva tiedote 24.3.2020 klo 16.00

Hallitus on antanut ihmisille erittäin vahvat suositukset lähikontaktien välttämiselle, jotta tauti ei leviäisi ja riskiryhmiin kuuluvat eivät vaarantuisi.

Kainuun koronavirustilanne 24.3.2020 klo 12

Testeissä todettuja koronavirustartuntoja Kainuussa ei ole. Koronatartuntoja, jotka eivät ole vaatineet yhteydenottoa terveydenhuoltoon, on erittäin todennäköisesti myös Kainuussa, joten valtakunnallisia ohjeita lähikontaktien välttämisestä on syytä noudattaa.

Lapset ja nuoret

Kokoontumisia tulee ehdottomasti välttää. Lasten ja nuorten ei pidä hakeutua porukoihin, eikä mennä joukolla pelaamaan tai muuten viettämään aikaa. Sotkamolaisia vanhempia pyydetään varmistamaan, että heidän lapsensa viettävät vapaa-aikaansa annettujen ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Kokoontumiset ja yhteinen ajanvietto on poissuljettuja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Sotkamon kunnan nuorisotoimi järjestää lapsille ja nuorille toimintaa virtuaalisesti. Nuorisotoimen yhteystiedot löytyvät https://linktr.ee/sotkamonnuorisotoimi.

Riskiryhmät ja yli 70 vuotiaat

Asiointia väkijoukoissa tulee ehdottomasti välttää. Rajaamalla lähikontaktit mahdollisimman vähäisiksi, vähentyvät mahdollisuudet saada koronavirustartuntakin. Ruokaostoksiin ja muuhun asiointiin suositellaan kartoitettavan lähipiirin mahdollisuudet auttaa (mm. sukulaiset, naapurit). Mikäli tämä ei ole mahdollista olemme koonneet verkkosivuillemme palveluntuottajia, jotka kuljettavat ostoksia ja ruoka-annoksia kotiin.

Matkailijat ja mökkiläiset

Sotkamon kunta tukee vahvasti Kainuun sotea heidän kannanotossaan matkailijoiden ja mökkiläisten matkustamisesta Kainuuseen. Kainuun sote 24.3.2020 päivätyssä tiedotteessaan pyytää matkailijoita ja mökkiläisiä keskeyttämään vapaa-ajan matkailun Kainuuseen pandemian ajaksi. Kainuulla ei ole valmiutta hoitaa suuria määriä matkailijoita, eikä siihen voida varautua. Kainuun soten resurssit ovat määritelty kainuulaisten koronaepidemian hoitoon.

Sotkamon kunta vetoaa matkailijoihin, jotta he ymmärtäisivät sekä itselle että alueen omalle väestölle aiheuttamastaan vaarasta. Maakuntarajojen ylittyvässä matkustajaliikenteessä on suuri vaara, että koronavirustartunnat leviävät hallitsemattomasti ja sosiaali- ja terveydenhuolto ruuhkautuu aiheuttaen henkeen ja terveyteen kohdistuvaa vakavaa vaaraa. Matkailijoiden lisäksi vapaa-ajan asujien tulee myös ymmärtää, että nyt ei ole oikea aika siirtyä muualta Suomesta omistamilleen vapaa-ajan asunnoille.

Opiskelijoiden, jotka palaavat opiskelupaikkakunniltaan Sotkamoon, on noudatettava ehdottomasti annettuja ohjeita ja vältettävä kontakteja riskiryhmään kuuluvien kanssa.

Sotkamon kuntaa koskeva tiedotusasiat:

  • Julkista liikennettä tulee käyttää hyvin harkiten. Linja-autoliikennettä on supistettu voimakkaasti. Mikäli julkisen liikenteen käyttäminen on välttämätöntä, tarkista aikataulut. Linja-autojen odotustila on sulkeutunut 23.3.2020.
  • Sotkamon kunnan kuulutukset ja ilmoitukset ovat nähtävillä
    • verkkosivuilla,
    • virastotalon ja kirjaston välisessä katoksessa ilmoitustaululla ja
    • sopimalla henkilökunnan kanssa.
  • Ladut pidetään kunnossa siihen saakka, kun kelit sen sallivat. Sotkamon kunta kehottaa kuntalaisia huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan rajoitukset ja ohjeistukset huomioiden.
  • Sotkamon kunnan verkkosivuille avattu koronavirukseen liittyvään tiedottamiseen oma alasivustonsa www.sotkamo.fi/korona.

 

Lisätietoja:
kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen
0447502111
mika.kilpelainen@sotkamo.fi