Sotkamon kunta tiedottaa kuvituskuva.

Sotkamon kunnan tiedote 17.3.2020 klo 15

Sotkamon kunnan antaa tiedoksi seuraavia Valtioneuvoston päätöksistä johtuvia toimenpiteitä organisaation toiminnassa.

 • Varhaiskasvatusyksiköt sekä esikoulut jatkavat toimintaansa.
 • Koulut suljetaan. Opetus järjestetään etänä niiltä osin, kun se valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti on mahdollista. Opettajat huolehtivat opiskelijoiden opastuksesta ja etäopetuksen käytännöistä. Lähiopetusta tarvitsevien osalta tullaan tekemään järjestelyjä siitä, missä opetus järjestetään. Ryhmiä tullaan yhdistämään ja välttämättä kaikilla kouluilla ei tulla järjestämään opetusta. Seuraa tiedotteita.
  Ap/ip toiminta tarjotaan niille 1-3. lk:n oppilaille, jotka ovat lähiopetuksessa.
 • Lukiolaiset siirtyvät etäopetukseen.
 • Linja-autoliikennettä supistetaan. ELY-keskuksen hankkima kuntien sisäinen koululaisliikenne sekä suurin osa kuntien välisistä, koulupäivisin ajettavista vuoroista voidaan jättää ajamatta oppilaitosten sulkeutuessa.
  Juurikkalahden ja Paakin linjat ajetaan perjantaihin saakka eli ylioppilaskirjoitusten loppuun saakka. Sipisen linja lakkaa keskiviikkona 18.3.2020. Kuntien välinen liikenne pyritään ajamaan.
 • Torilla olevat tapahtumat ja kaikki torilla tapahtuvat kokoontumiset perutaan.
 • Omaehtoisessa liikkumisessa tulee välttää ihmismassoja, joissa on yli 10 henkilöä.
 • Vanhusten palveluyksiköissä ja muissa riskiryhmien asumispalveluyksiköissä vierailut kielletään.
 • Yksityisen sektorin palvelut tarjoavat mm. ruokapalvelua ja kotiinkuljetusta
 • Virastotalo suljetaan keskiviikosta 18.3.2020 alkaen. Perustelluista, akuuteista syistä asiakastapaamisia voidaan järjestää. Henkilökunnan yhteystiedot ilmoitetaan kunnan ja virastotalon välisessä katoksessa. Yhteystiedot löytyvät kunnan verkkosivuilta.
 • Kaikki kunnan liikuntapaikat ovat suljettu.
 • Ladut ajetaan toistaiseksi.
 • Ruoka-avun toimintakäytänteitä muutetaan minimoimaan tartuntariskit (esim. valmiiksi pussitettuina). Toistaiseksi toiminta jatkuu.

Lisätietoja:
kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen
0447502111
mika.kilpelainen@sotkamo.fi