Sotkamon kunta tiedottaa kuvituskuva.

Sotkamon kunnan toiminta hallituksen 30.3.2020 linjausten mukaisesti

Hallitus päätti 30.3.2020 jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13.5.2020 saakka.
Päätös vaikuttaa seuraavasti Sotkamon kunnan toimintaan.

Varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus ja lukio

Varhaiskasvatusyksiköt ja esiopetus jatkavat toimintaansa. Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Koulut ja oppilaitokset pidetään suljettuina 13.5.2020 saakka. Lähiopetuksessa voivat jatkaa ne oppilaat, jotka ovat tähänkin saakka olleet lähiopetuksessa. Muiden osalta opetus järjestetään etäopetuksena. Myös lukiolaiset jatkavat etäopiskelua.

Halukkaille etäopetuksessa oleville esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaille Sotkamon kunta jakaa ruokakasseja.

Muut kunnan rajoitustoimenpiteet

Kunnan kiinteistöt pidetään edelleen suljettuina. Henkilökunta palvelee ensisijaisesti sähköpostitse ja puhelimitse. Virastotalo pidetään suljettuna 13.5.2020 saakka. Asiakastapaamisia voidaan järjestää perustelluista, akuuteista syistä.

Kaikki kunnan liikuntapaikat pidetään suljettuina 13.5.2020 asti. Latuja pidetään kunnossa siihen saakka, kun kelit sen sallivat.

Lisätietoja

Yleiset asiat
kunnanjohtaja
Mika Kilpeläinen
0447502111

Varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio
kasvatusjohtaja
Ville Manninen
0447502298