Sotkamon kunnanhallituksen 19.9.2023 päätöstiedote

Päätöstiedote 19.9.2023

Tiistai kokosi kunnanhallituksen jälleen käsittelemään kunnan asioita. Tällä kertaa asialistalla olivat muun muassa energiayhtiön perustaminen, teknisten palveluiden toimialaohjelmaa ja työvoiman riittävyyteen liittyvän yhteistyön suunnitelma.

Sotkamon kunnan lämpöliiketoimintaan kunnanhallitus päätti perustaa Sotkan Voima Oy:n. Hallitukseen nimettiin Sami Kilpeläinen, Heikki Juntunen, Sari Alakurtti, Pia Härkönen ja Vesa Mäkipää. Oma energiayhtiö mahdollistaa esimerkiksi sähkö-, kaukolämpö-, ja vesilaitosliiketoimintaa tai uusiutuvaan energiaan perustuvaa liiketoimintaa, energiaverkkojen ja energiantuotantolaitoksien omistamisen. Sotkamon kunnan lämpöliiketoiminta on tällä hetkellä vuokrattu Nevel Oy:lle.

Kunnanhallitukselle esiteltiin Sotkamon kunnan teknisten palveluiden laatima ympäristö- ja teknisen toimialan toimialaohjelma. Toimialaohjelman pohjana on käytetty Sotkamon kunnan laatimaan kuntastrategiaa. Toimialaohjelman keskeisimpänä tavoitteena on ollut innovatiivisuuden ja yhteistyön lisääminen, kokeilukulttuurin edistäminen mm. rohkeiden avauksien kautta sekä viestinnän kehittäminen. Toimialaohjelma lähetettiin edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Kunnanhallitus hyväksyi Kainuu-Koillismaan työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen luonnoksen. Sopimuksen tarkoituksena on järjestää työvoimapalvelut lainmukaisesti, ja että Kajaanin kaupunki toimisi vastuukuntana. Sopimusluonnos siirtyy seuraavaksi kunnanvaltuuston käsittelyyn.

Kainuun liitto on pyytänyt lausuntoa Kainuun osaavan työvoiman riittävyyden turvaamisen sopimuksellisen yhteistyön toteutussuunnitelmaan sekä nimeämään jäsenen sopimuksellisen yhteistyön koordinaatioryhmään. Lausunnossaan Sotkamon kunta kiittää maakunnallista yhteistyön kehittämissuunnitelmaa kattavuudesta, realistisuudesta sekä oikeasuuntaisuudesta. Lausunnossa korostetaan yhteyttä TE25-uudistukseen sekä painotetaan suunnitelman konkretisointia edunvalvonnan, imagon ja toimenpiteiden seurannan sekä paikallisen toimeenpanon näkökulmasta. Kunnanhallitus hyväksyi lausunnon ja nimesi koordinaatioryhmään Marjo Leinosen ja varajäseneksi Riikka Borenin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti vuoden 2023 10 miljoonan euron talousarviolainasta sekä hyväksyi osaltaan hallintosäännön muutokset. Snowpolis Oy:n yhtiökokousedustajaksi kunnanhallitus nimesi Mika Kilpeläisen.

Lisätietoja
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
0447502411