Sotkamon kunnanhallituksen 24.10.2023 päätöstiedote

Päätöstiedote

Maisemakallion ja Leivolanlahden kaava-asioita käsiteltiin tiistain kunnanhallituksessa. Kunnanhallitus käsitteli myös muita esityksiä kunnanvaltuustolle, kuten vastaukset arviointikertomuksen kysymyksiin. Päätösasioita olivat mm. presidentinvaalien äänestyspaikat ja padel-hallin vuokrasopimuksen purkaminen.

Kunnanhallitus hyväksyi osaltaan Maisemakallion ja Leivolanlahden asemakaavat. Vuokatinvaaran juurella sijaitsevaan Maisemakallion alueelle on suunnitelmissa kaavoittaa yhteensä 29 lomarakennustonttia. Leivolanlahdelle on tarkoitus kaavoittaa 23 erillispientalotonttia ja kaksi pientalotonttia. Erillispientalojen tonteille on mahdollista rakentaa omakoti- tai paritaloja, pientalotonteille myös rivitaloja. Asemakaavat hyväksytään lopullisesti kunnanvaltuustossa.

Kiinteistö Oy Sotkanmaalle päätettiin esittää myönnettäväksi 3,5 miljoonan euron takaus korkotukilainalle. Takauksen vakuudeksi edellytettiin takauksen arvoa vastaavaa yhtiön kiinteistöjen kiinnityksiä. Lisäksi takauksesta päätettiin periä vuosittain 0,3% suuruinen provisio takausvastuun jäljellä olevan lainan pääomasta. Lainantakaus hyväksytään lopullisesti kunnanvaltuustossa.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa valituksen johdosta. Valitus koskee kunnanvaltuuston päätöstä Sotkanpesän konsernilainen myöntämisestä. Lausunnossaan Sotkamon kunnanhallitus vaatii, että valitus hylätään perusteettomana. Asiasta tehdyssä valituksessa ei ole tuotu esille mitään sellaista uutta, jonka vuoksi alkuperäisessä asiassa valtuustossa annettua päätöstä tulisi muuttaa tai asiaa, joka vaikuttaisi päätöksen laillisuuteen. Kunnanvaltuusto ei ole päätöstä tehdessään ylittänyt toimivaltuuksiaan, päätöksen tekoon ei ole osallistunut esteellisiä henkilöitä eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.6.2023. Arviointikertomuksessa esiin nostettuihin toimialakohtaisiin havaintoihin ja johtopäätöksiin antoi kunnanhallitus vastukset, jotka tulevat hyväksyttäväksi kunnanvaltuustossa.

Padel Vision Oy:lle on vuokrattu Ruunalammen asemakaava-alueella maa-alue. Yhtiö on pyytänyt maanvuokrasopimuksen purkamista, koska padel-hallin rakentamisen aloittaminen epävarmassa yleisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista. Kunnanhallitus päätti purkaa maanvuokrasopimuksen yhteisellä sopimuksella 31.10.2023.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi lopullisen Kainuu-Koillismaan työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen sekä suunnitelman työllisyysalueen työvoimapalveluiden järjestämisestä. Myös presidentinvaalien ennakkoäänestyspaikat ja varsinaiset äänestyspaikat tulivat päätetyiksi. Koulutoimenjohtajan virkanimikkeen muuttaminen perusopetuksenjohtajaksi jätettiin jatkovalmisteluun.

Lisätietoja
kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen, mika.kilpelainen@sotkamo.fi 0447502111