Sotkamon kunnanhallituksen 27.6.2023 päätöstiedote

Sotkamon kunnanhallituksen päätöstiedote 27.6.2023

Sotkamon kunnanhallitus kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseen tiistaina. Kokouksessa nimettiin jaostoihin uudet jäsenet ja puheenjohtajat. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin mm. määräalakauppoja ja katualuekorvauksia.

Kunnanhallitus päätti perustaa alaisuuteensa neljä työllisyys-, hyvinvointi-, elinvoima- ja maankäyttöjaostot toimikaudekseen 1.8.2023-31.5.2025. Jaostot eivät ole itsenäisiä päätöksentekoelimiä, vaan toimivat hallintosäännön mukaisesti kunnanhallituksen alaisuudessa. Jaostojen kautta pyritään aiempaa vahvemmin edistämään kuntastrategian kautta syntyviä toimenpideohjelmia ja suunnitelmia. Jaostot toimivat myös informatiivisenä kanavana valmistelusta päätöksentekoon. Kunnanhallitus nimesi jaostojen puheenjohtajat ja jäsenet seuraavasti:

Työllisyysjaosto

Jouko Korhonen
Sirpa Mustonen
Matti Lukkari
Kalevi Valtanen
Maria Niinivaara

Marjo Leinonen, vastuuasiantuntija
Jonna Juntunen, vastuuasiantuntija

Hyvinvointijaosto

Anne Lukkari, puheenjohtaja
Markus Parkkari
Mervi Sirviö
Jouko Sormunen
Minna Ronkainen

Ville Manninen, vastuuasiantuntija
Merja Ojalammi, vastuuasiantuntija
Kukka-Maaria Pyykönen, vastuuasiantuntija

Elinvoimajaosto

Sami Kilpeläinen, puheenjohtaja
Anssi Rautio
Pia Härkönen
Minna Heikkinen
Vesa Mäkipää

Kari Backman, vastuuasiantuntija
Aija Laukkanen, vastuuasiantuntija
Jari Korhonen, vastuuasiantuntija

Maankäyttöjaosto

Pentti Vihanto, puheenjohtaja
Osmo Polvinen
Janne Hyvönen
Minna Ronkainen
Mirva Heikkinen

Juha Kaaresvirta, vastuuasiantuntija

Kunnanhallitus päätti ostaa 130 000 eurolla Luppo nimisen kiinteistön Miekkasuo Oy:ltä. Kaupan kohde sijaitsee Nuasjärven rannalla Kivilahdella. Kaupan kohteen pinta-ala on 8,428 ha ja kiinteistöllä on laavu ja venelaituri. Kiinteistö on osoitettu Vuokatin yleiskaavassa matkailupalvelujen alueeksi. Kaupan kohteen neliöhinta on 1,54 €/m². Kauppahinnan määrittelyssä on huomioitu yleiskaavassa osoitettu käyttötarkoitus, kohteen sijainti ja alueen toteutuksen oletettu aikajänne sekä alueella oleva kunnallistekniikka.

Metsänhoitoyhdistys Sotkamo ry on jättänyt kunnalle ostotarjouksen raakapuun varastointialueeksi Vuokatin teollisuusalueelta. Kunnanhallitus päätti myydä Metsänhoitoyhdistykselle yhteensä n. 1,18 ha määräalan Vuokatin teollisuusalueen asemakaavan teollisuus- ja varastorakennusten korttelista 35 400 € hintaan.

Kunnanhallitus päättää maksaa korvaukseen oikeutetuille kiinteistön omistajille korvausta Pajukujan ja Törmätien katualueista. Korvausta maksetaan 1. asemakaavan mukaisista katualueista ja puistoista 1,4 €/m² ja 1. asemakaavan mukaisesta erillispientalojen korttelialueesta 15 €/m².

Jyväskylän yliopisto on vuokrannut n. 1 300 m² Sivakan määräalan läheltä Snowpolis -kiinteistöä kahden kylmälaboratoriokontin sijoittamiselle. Kunnanhallitus myönsi Jyväskylän yliopistolle Sivakka -kiinteistön lähivirkistysalueelle käyttöoikeuden kolmen kylmälaboratoriokontin sijoittamista varten 1.1.2024 alkaen toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

Lisäksi kunnanhallitus nimesi vuoden 2023 kutsuntatilaisuuteen kunnan edustajaksi Piia Määtän ja hänen varaedustajakseen Heidi Kotilaisen. Myös Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelman limiittiä päätettiin nostaa 20 000 000 euroon.

Lisätietoja
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
0447502111