Sotkamon kunnanhallituksen 5.9.2023 päätöstiedote

Sotkamon 5.9.2023 kunnanhallituksen päätöstiedote.

Kunnanhallitus kokoontui tiistaina 5.9. Asialistalla käsiteltiin muun muassa talousarvion laadintaohjeet, nimeämis- ja vuokrauspykäliä.

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman laadintaohje tuli kunnanhallituksen hyväksymäksi. Ohje sisältää perusteet, lähtökohdat ja aikataulun, jolla talousarvion valmistelu kunnassa käynnistetään. Ohjetta päivitetään syksyn aikana, kun tiedot esimerkiksi valtionosuuksista ja verotuloista ovat tarkentuneet. Vuoden 2024 talousarviota lähdetään valmistelemaan vuosikatteeltaan positiivisena ja tilikauden tulokselle on asetettu vähimmäisvaatimuksena nollatulos.

Sotkamon kunnanhallitus valitsi Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Rukan hallitustyöskentelyyn edustajaksi Mika Kilpeläisen ja hänelle varaedustajaksi Anne Lukkarin. Olympiavalmennuskeskuksen hallitus vastaa Olympiavalmennuskeskukseen liittyvistä merkittävistä päätöksistä, kuten toimintasuunnitelman ja budjetin painopisteistä ja käytöstä, talouden ja toiminnan seurannasta ja ohjaamisesta hyvää hallintotapaa noudattaen vahvistetun johtamisjärjestelmän mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti vuokrata Kiinteistö Oy Sotkanmaalle Kirkonkylän asemakaava-alueelta n. 4 430 m² Konstankujan välittömässä läheisyydessä sijaitsevan korttelin kokonaisuudessaan 50 vuodeksi. Myös Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle päätettiin jatkaa vuokrasopimuksia, jotka käsittivät noin 100 m² määräalojen vuokraamista sekä Kontinjoen koulun alueelta että Ontojoelta jätteiden aluekeräyspisteitä varten.

Lisäksi kunnanhallitus täydensi vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanoa nimeten Marjatta Korhosen ja Juha Korhosen 1.8.2023-31.5.2025 toimikaudelle.

Lisätietoja
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
0447502111