""

Sotkamon kunnanhallituksen 9.5.2023 päätöstiedote

Sotkamon kunnanhallitus kokoontui tiistaina 9.5. käsitelläkseen muun muassa Nivun teollisuustonttien myyntiehtoja, satama-alueen vuokrausta ja paikallisliikenteen liikennöitsijää.

Kunnanhallitus päätti vuokrata noin 4 hehtaarin alueen Sotkamon satama-alueelta Ylisotkamon osakaskunnalta. Vuokra-alue kattaa noin 0,53 ha sataman maa-aluetta, noin 1,65 ha satama-allasta ja loput rakentamatonta vesialuetta. Osa satama-alueesta on jo ennestään kunnan omistuksessa, ja vuokrauksen myötä koko satama-alue tulee kunnan hallintaan. Asemakaavan mukaan alueelle saa sijoittaa satamatoimintoja tukevaa palvelu- ja liikerakentamista, ja alueen vuokraaminen mahdollistaa sataman kehittämisen asemakaavan mukaisesti. Ylisotkamon osakaskunta on omalta osaltaan käsitellyt vuokrausasiaa vuosikokouksessaan ja päättänyt vuokrata neuvottelun kohteena olleen alueen kunnalle 40 vuodeksi 1000 € vuosivuokrasta.

Nivun asemakaavan teollisuustonttien myyntiehdot tulivat kunnanhallituksen hyväksymäksi. Myyntiehdot sisältävät muun muassa rakentamisvelvoitteen kolmen vuoden kuluessa kaupantekohetkestä. Alueella tulee sijaitsemaan 11 teollisuustonttia, jotka ovat pinta-aloiltaan 3 197 – 4 228 m². Nivun teollisuustonttien myyntihinnasta on päätetty 18.4.2023 kunnanhallituksen kokouksessa, jossa kunnanhallitus on vahvistanut teollisuustonttien myyntihinnaksi 3,00 €/m². Tonttien myynnistä ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja Sotkamo -lehdessä.

Kunnanhallitus päätti Sotkamon paikallisliikenteen liikennöitsijästä ajalle 1.8.2023-31.7.2025. Tarjouksen määräaikaan mennessä olivat jättäneet kolme liikennöitsijää. Kunnanhallitus valitsi paikallisliikenteen liikennöitsijäksi Vekka Group Oy:n.

Lisäksi kunnanhallitus päätti vuokrata Digita Oy:lle 150 m² määräalan 30 vuodeksi 240 € vuosivuokralla. Digita Oy:llä on tarkoitus rakentaa alueelle matkapuhelintukiasema, joka kattaa 42 metrin korkuisen pylväsmaston ja noin 9 m² suuruisen laitetilan.

Lisätietoja
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
0447502111