""

Sotkamon kunnanhallituksen päätöstiedote 22.5.2023

Maanantaina 22.5. Sotkamon kunnanhallitus kokousti Snowpoliksessa. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa kuntastrategiaan tehtäviä päivityksiä, Kainuu-Koillismaan työllisyysalueen perustamisen aiesopimusta ja katualuekorvauksia.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle Sotkamon kuntastrategiaan päivityksiä. Sotkamon nykyinen kuntastrategia on todettu erittäin toimivaksi ja käytäntöön soveltuvaksi. Kuntastrategiassa on pystytty tuomaan esille kunnan kehittämisen suuntaviivat ja niitä ohjaavat arvot sekä visio. Kuntastrategian toimivuutta on tarkasteltu keväällä 2023 mm. sähköisellä kyselyllä kuntalaisille, kunnanvaltuuston valtuustoseminaarissa 25.4.2023, hallituksen ja sivistystoimen lautakunnan iltakouluissa sekä kuntalaistilaisuudessa 16.5.2023. Esille nousseet kuntastrategian päivittämistarpeet ovat olleet pääosin teknisluonteisia tai pienimuotoisia lisäyksiä. Nämä tarkennukset ja muutokset on hyvä lisätä nyt kuntastrategiaan ja näin vastata esimerkiksi toimintaympäristön muutoksiin.

Kunnanhallitus hyväksyi Kainuu-Koillismaan työllisyysalueen perustamisen aiesopimuksen. Työllisyysalueen aiesopimuksella kunnat sopivat työllisyysalueen perustamiseen ja toimintaan liittyvistä keskeisistä asioista sekä sitoutuvat tekemään työllisyysalueen perustamisen varsinaisen, kuntalain mukaisen yhteistoimintasopimuksen lokakuun puoliväliin mennessä. Työllisyysalueen vastuukuntana toimii Kajaanin kaupunki, josta tulee työllisyysalueen työvoimaviranomainen. Samalla kunnanhallitus sitoutuu siihen, että TE-palveluiden fyysinen toimipiste on jatkossakin Sotkamossa.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi Sotkamon kunnan henkilöstöraportin vuodelta 2022, päivitetyn maastoliikuntareitistön käyttöoikeussopimusmallin ja Salmelantien katualuekorvaukset.

Lisätietoja
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
0447502111