Sotkamon kunnanhallituksen päätöstiedote 24.1.2023

Sotkamon kunnanhallituksen ensimmäinen vuoden 2023 kokous pidettiin tiistaina 24.1.2023. Hallituksen asialistalla oli mm. Itärinteiden maankäyttösopimukset ja kiinteistönluovutuksen esisopimukset, maaseututoimen kehittämismäärärahan kohdentaminen ja Nivun omakotitalotonttien myyminen.

Itärinteiden alueella olevien maanomistajien ja Sotkamon kunnan väliset maankäyttösopimukset ja kiinteistönluovutuksen esisopimukset tulivat kunnanhallituksessa hyväksytyiksi. Itärinteiden kaavoitusprosessi on käynnistynyt vuonna 2008. Alueen asemakaava hyväksyttiin vuonna 2013, johon liittyen nyt alueen maanomistajien kanssa on neuvoteltu kaavan toteutuskustannusten suorittamisesta ja yleisten alueiden luovuttamisesta kaavoitussopimusten mukaisesti. Asemakaavan toteuttaminen vaatii vielä maanomistajien allekirjoitukset nyt hyväksyttyihin sopimuksiin.

Kunnanhallitus hyväksyi suunnitelman maaseututoimen kehittämismäärärahan kohdentamisesta kuluvaksi vuodeksi. Maaseututoimen 78000 € kehittämisbudjetti koostuu muovijätteen kierrätyksen edistämisestä (20000 €), aktiivitilan palvelusetelistä (40000 €), viljelijöiden opintomatkasta (8000 €), harkinnan mukaisesta kehittämisestä (5000 €) ja kylätoimintaan kohdistuvasta kehittämisestä (5000 €). Kehittämisrahalla täydennetään alueellista ja valtakunnallista maaseudun kehittämistyötä joustavasti ilmenevien tarpeiden mukaan. Valtuustoaloitteen pohjalta valmistellut toimet tuovat maatalousyritykset samojen toimenpiteiden piiriin kuin kunnassa tapahtuva muu yritystoimintakin. Rahoituksella parannetaan maaseudun yritysten kilpailukykyä ja turvataan maaseudun vakituisten ja vapaa-ajanasukkaiden hyvinvointia.

Vuoden 2023 alusta Sotkamon kunta otti vastuulleen Kainuun ympäristöterveyspalvelut. Yhtenäinen toimita-alue kattaa Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Sotkamon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven ja Suomussalmen kunnat, jotka kuuluvat eläinlääkintähuollon päivystysrenkaaseen. Sotkamon kunnanhallitus vahvisti vuoden 2023 eläinlääkäreiden palkkiot. Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman vir­ka­pal­kan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten omis­ta­jil­ta ja haltijoilta.

Kunnanhallitus päätti muuttaa omakotitalotonteiksi Tiilitörmän alueella tontteja, jotka ovat aiemmin tarkoitettu rivitalorakentamiseen. Samalla kunnanhallitus määritteli hinnat rakennuspaikoille. Lisäksi kunnanhallituksen hyväksymäksi tuli niin ikään työllisyyspalveluiden määräaikaisen toimistosihteerin virka kuntakokeilulain mukaisesti ajalle 1.3.2023-31.12.2024.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle eron myöntämistä Riikka Hautalammelle kunnan luottamustoimista 1.3.2023 alkaen. Hautalampi on ollut kunnanvaltuuston varajäsen, ympäristö- ja teknisen lautakunnan varajäsen ja kiinteistötoimitusten uskotun miehen toimessa, joihin nyt kunnanhallitus pyytää kunnanvaltuustoa nimeämään uuden jäsenen Hautalammelle eron myönnettyään.

Lisätietoja
kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen, mika.kilpelainen@sotkamo.fi, 0447502111