Sotkamon kunnanhallituksen 7.2.2023.päätöstiedote

Sotkamon kunnanhallituksen päätöstiedote 7.2.2023

Sotkamon kunnanhallitus kokoontui tiistaina 7.2. Asialistalla tällä kertaa olivat muun muassa paikallisbussi SotKatin uuden kilpailutuksen käynnistäminen, kaavoituskatsaus vuodelle 2023 ja Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma vuosille 2023-2024.

Sotkamon paikallisliikenne SotKatti on liikennöinyt Sotkamon kirkonkylän ja Vuokatin taajamaan välisellä alueella 1.8.2021 alkaen. Kunnanhallitus päätti käynnistää uuden kilpailutuksen kaupunkimaisesta paikallisliikenteestä Sotkamon kunnan hyödynnettyä sopimuskauden jälkeinen optiovuosi, joka päättyy 31.7.2023. Paikallisliikenteelle nähdään tarvetta jatkossakin, ja joukkoliikenteen tullessa entistä tutummaksi edistää se myös ympäristöystävällistä kehitystä. Käyttäjäkokemukset SotKatista ovat olleet positiivisia. Eniten paikallisliikennettä on käytetty oppilaitoksiin kulkiessa, harraste- tai ostosmatkoilla. Uusi kilpailutus koskee 1.8.2023-31.7.2025 välistä aikaa. Lisäksi tarjouspyyntö voi sisältää option ajalle 1.8.2025-31.7.2026.

Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2023 kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Vähintään kerran vuodessa kunnan tulee laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Sotkamon kunta on tehnyt ELY-keskuksen kanssa vastaanottosopimuksen. Kunnalle voidaan maksaa korvauksia itsenäisesti kuntaan muuttavista ja kuntapaikalle muuttavista pakolaisista. Tilapäistä suojelua saavat, joilla on kotikunta, sisältyvät korvausten soveltamisen piiriin 1.3.2023 alkaen. Korvausten maksamisen edellytyksenä vastaanottosopimuksen lisäksi on kotoutumisohjelma, joka raamittaa kotoutumisen edistämiseksi tehtävää työtä kunnassa. Sotkamon kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman 2023-2024 hyväksymistä.

Sotkamon kunnan äänestysalueet vuoden 2023 eduskuntavaaleissa ovat Akkoniemi, Kirkonkylä, Vuokatti ja Naapurinvaara, joihin kunnanhallitus päätti asettaa vaalilautakunnan. Lisäksi kunnanhallitus päätti asettaa vaalitoimikunnan. Eduskuntavaalit ovat 2.4.2023 ja ennakkoäänestys kotimaassa pidetään 22.-28.3.2023.

Kunnanhallitus käsitteli Sotkamon kunnan viestintäsuunnitelmaluonnosta. Viestintäsuunnitelma linjaa kunnan viestintää laaja-alaisesti ja tukee kuntastrategiaa. Suunnitelman tehtävänä on yhdenmukaistaa kuntaviestintää kirkastamalla ydinviesti ja fokusoimalla viestinnän tavoitteet. Kunnanhallitus palautti suunnitelman vielä täydennettäväksi tarvittavien lisäysten osalta.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä ympäristöterveysjaoston esityksen toisen valvontaeläinlääkärin viran perustamisesta 1.6.2023 alkaen. Lisäksi kunnanhallitus päätti vuokrata Metsänhoitoyhdistys Sotkamo ry:lle noin 1,08 ha määräalan puutavaran varastointialueeksi 1.4.2023 alkaen.

Lisätietoja
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
044 7502111