Sotkamon kunta kartoittaa kuntalaisten näkemyksiä kuntaviestinnästä

Kuntaviestinnän muuttunut toimintaympäristö ja Sotkamon kunnan uusi kuntastrategia uudistaa myös kuntaviestinnän suunnitelmia ja toimenpiteitä. Vastatakseen muutostarpeisiin on Sotkamon kunta päättänyt päivittää viestintäsuunnitelmansa. Päivittämisen yhteydessä kunta selvittää kuntalaisten näkemyksiä kuntaviestinnän nykytilasta ja kehitystarpeista. Kuntalaisten mielipiteitä kartoitetaan kyselytutkimuksella.

Kunnan tahtotila on pyrkiä viestimään kuntalaisille mm. tuottamistaan palveluista ja kuntalaisia koskettavista asioista sellaisia kanavia hyödyntäen, jotka tavoittavat kuntalaiset mahdollisimman kattavasti. Nyt toteutettavalla kyselyllä selvitetään kuntalaisten näkemyksiä kunnan viestinnästä, sen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Kuntalaisilta toivotaan runsaasti vastauksia kunnan viestinnän kehittämiseksi.

Kyselyyn vastataan sähköisesti Webropol -kyselylomakkeella tai paperisella lomakkeella. Paperisen kyselylomakkeen voi täyttää ja palauttaa kirjastoon tai virastotalon asiakaspalvelupisteeseen. Lomakkeen voi ladata myös etukäteen tästä ja palauttaa täytettynä kirjastoon tai virastotalolle.

Vastaamiseen menee noin 5-10 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 1.12.2022 asti.
Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Sotkamo -tuotekassi.

Kysely on osa laajempaa tutkimusta, joka käsittelee Sotkamon kunnan viestinnän kehittämistä. Tutkimustuloksia hyödynnetään Sotkamon kunnan viestintäsuunnitelman päivittämisessä.

Lisätietoja
Heidi Hanhela
viestintäasiantuntija
heidi.hanhela@sotkamo.fi
0447502434

Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
0447502111