Sotkamossa kouluruokailun valmistamista ei ohjaa pelkästään annoshinta -ateriat suunnitellaan huomioiden lasten ja nuorten toiveet sekä ravinnonsaanti koko koulupäivän aikana

Ateriakuva, jossa keittoa, leipää, kiisseliä ja vesilasi

Lapsiystävällisessä Sotkamossa on tehty investointeja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen jo vuosia. Tämä panostus näkyy myös kouluruokailussa, joka on keskeinen osa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä. Tuoreen Ylen jutun mukaan Sotkamossa tarjottava kouluruoka ei ole pelkästään taloudellisesti kohtuuhintaista vaan myös herkullista. Aterioiden hintaan sisältyy Sotkamossa myös välipala, joka tarjotaan maksuttomasti koululaisille ja opiskelijoille.

Ylen 11.10.2023 julkaisemassa jutussa todetaan, että kouluruoan hinta Sotkamossa on 3,78 euroa päivässä. Lisäksi kouluterveyskyselyn tulosten perusteella peräti 47,1% vastaajista pitää kouluruoan makua hyvänä.

Sotkamon kunta on sitoutunut edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia monin tavoin. Kouluruoan laatu ja monipuolisuus ovat yksi keskeinen osa tätä työtä. Suositusten mukainen kouluruoka ei ainoastaan ravitse, vaan on myös herkullista. Lisäksi Sotkamossa on jo useiden vuosien ajan tarjottu maksuton välipala perusopetuksessa ja lukiossa. Tämä toimenpide on saavuttanut suurta suosiota ja tukee lasten ja nuorten terveellisten ruokailutottumusten kehittymistä, varmistaen, että heillä on riittävästi energiaa oppimiseen koko koulupäivän ajan.

Ateria- ja siivouspalvelujohtaja Airi Hyvönen: ”Sotkamossa kouluruoan hinta ei ole kaikkein edullisin Kainuun kunnista. Hintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten oppilaille tarjottava maksuton välipala. Sekin on yksi lasten ja nuorten tarpeista lähtenyt tavanomaista kouluruokailua täydentävä palvelu. Hinnan tarkastelun ohella lasten ja nuorten osallisuus onkin keskeinen tekijä toimintamme kehittämisessä – olemme kuunnelleet jo vuosia lasten ja nuorten mielipiteitä kouluruoan suunnittelussa ja saaneet heiltä arvokasta tietoa sekä erinomaisia kehitysideoita. Myös meillä ateriapalvelussa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on sydänasia.

Kuvakaappaus Ylen uutisesta, jossa kerrotaan kouluruuan hinta Sotkamossa olevan 3,78€/pv.

Kuva: Kuvakaappaus Ylen artikkelista 11.10.2023

Lisätietoja
ateria- ja siivouspalvelujohtaja Airi Hyvönen, airi.hyvonen@sotkamo.fi, 044 7502 241