Yleisnäkymä Sotkamon kirkonkylästä

Sotkanpesä mukana ratkomassa Sotkamon asuntopulaa

Sotkamossa on tunnistettu vuokra-asuntojen rajallisuudesta aiheutuvat haasteet muun muassa uusien kuntalaisten muuttoaikeisiin. Kiinteistöosakeyhtiö Sotkanpesä on kunnan uusi aktiivista asuntopolitiikkaa toteuttava yhtiö, jonka tarkoitus on osaltaan helpottaa Sotkamon alueen vuokra-asuntopulaa. Sotkanpesän visio puhuu kunnan strategian kanssa yhteistä kieltä Kasvavan Sotkamon menestystarinasta.

Asuntopula on häirinnyt muuttovirtaa Sotkamoon jo vuosia. Asuntorakentaminen kunnan alueella on keskittynyt omistusasuntoihin, mikä ei lähtökohtaisesti ratkaise alueen vuokra-asuntopulaa. Kunnan asukasmäärä on osoittanut kasvua vuodesta 2020. Positiivista asukasmäärän kasvua on osaltaan hidastanut rajallinen vuokra-asuntotarjonta. Tarve uusille vuokra-asunnoille on syntynyt työmarkkinoiden hyvän tilanteen ja opiskelijamäärän kasvun kautta, mutta myös vuokra-asumisen suosion kasvun myötä. Sotkamon kunnan asunto-osakeyhtiö Sotkanmaa ja muut alueen vuokranantajat tarjoavat huomattavan määrän vuokra-asuntoja, mutta niiden tarjonta ei pysty täysin vastaamaan alueen vuokra-asuntotarpeeseen. Sotkanmaan omat käynnissä olevat rakennusprojektit eivät tällä hetkellä mahdollista uusien kohteiden rakennuttamista lähiaikoina.

Sotkanpesän toiminta-ajatus on hankkia vapailta markkinoilta vuokrattavia ja mahdollisesti jatkossa edelleen myytäviä huoneistoja sekä kiinteistöjä. Tällä pyritään mahdollistamaan ja laajentamaan tarjontaa sekä mahdollistamaan kunnan strategian mukainen kasvu. Lisäksi yhtiön omistukseen voidaan siirtää Sotkamon kunnan omistuksessa olevia kuntaorganisaation ulkopuolisille vuokrattavia kiinteistöjä/huoneita. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on kunnan omaisuuden jalostaminen, vuokraus ja myynti. Näillä toimilla Sotkanpesä pyrkii vauhdittamaan asuntotuotantoa ja vuokra-asuntotoimintaa Sotkamon kunnan elinvoimastrategian mukaan. Sotkanpesän keskeisimmät kilpailuvaltit ovat sijainti ja uudet asunnot.

Kunnan kiinteistöyhtiönä Sotkanpesän hallinnollinen ohjaus tapahtuu Sotkamon kunnan toimintaperiaatteiden ja ohjeiden mukaisena. Sotkanpesää johtaa toimitusjohtaja Ilpo Antikainen ja yhtiön hallitus. Sotkamon kunta osakkeenomistajana käyttää ylintä päätäntävaltaa yhtiökokouksessa. Sotkamon kunnanhallitus on nimennyt Sotkanpesän hallitukseen Pentti Huttusen, Pauliina Räisäsen, Tiina Tuohimaan, Riikka Huotarin ja Pasi Ronkainen.

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen toteaa, että nyt valtuuston käsittelyssä ollut konsernilaina on mahdollistamassa yhtiön toiminnan käynnistämisen: ”Yhtiön liiketoiminta tulee varmasti mukautumaan markkinoiden tarpeen kautta ja kehittyy tarpeen mukaiseen suuntaan tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että yhtiö lisää kunnan elinvoimaa ja asuntotarjontaa sekä kasvattaa omistajansa Sotkamon kunnan kiinteistöomaisuutta. Kuntastrategia ohjaa ja viitoittaa valintojamme. Tämä on sen mukaisen vision toteuttamista kirjaimellisesti.”

Lisätietoja
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
0447502111