Tenetin apulaisrehtorin viran täyttäminen 

Avoinna olevaa Tenetin apulaisrehtorin virkaa haki kymmenen henkilöä. Haastatteluihin kutsuttiin seitsemän henkilöä. Alustavan aikataulun mukaan sivistystoimen lautakunta tekee valinnan 2.11.2023 kokouksessa.

Tenetin apulaisrehtorin viran hakuaika päättyi 5.10.2023. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti 10 hakijaa, joista seitsemän täytti kaikki viran kelpoisuusehdot. Apulaisrehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus sekä opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon tai 25 opintopisteen laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. 

Kaikki apulaisrehtorin virkaa hakeneet: 
Hanne Huusko, kasvatustieteen maisteri 
Markku Rautiainen, Insinööri AMK 
Sari Siippanen, filosofian maisteri 
Juho Leinonen, kasvatustieteen maisteri 
Pasi Oikarinen, filosofian maisteri 
Sanna Holappa, kasvatustieteen ja filosofian maisteri 
Mari Karjalainen, filosofian maisteri 
Anne Lukkari, filosofian maisteri 
Kati Rita, kasvatustieteen maisteri 
Timo Määttä, kasvatustieteen kandidaatti 

Haastatteluryhmä valitsi haastatteluun kaikki kelpoisuusehdot täyttävät henkilöt. Haastattelut pidettiin 23. ja 25.10.2023.  

Alustavan aikataulun mukaan valinta tehdään sivistystoimen lautakunnan kokouksessa 2.11.2023. 

Lisätietoja: sivistysjohtaja Merja Ojalammi, p 044 750 2125 tai merja.ojalammi@sotkamo.fi