Tiedote Tuottaajantien ajoneuvoliikenteen sulkemisesta

Piiraisen Viherpalvelu aloittaa 13.9.2021 korotetun suojatien rakentamisen Tuottajantielle Näyttelijäntien risteyksen kohdalle.
Tuottajantien ajoneuvoliikenne joudutaan katkaisemaan ko. kohdasta rakennustyön ajaksi. Arvioitu työaika on 13. – 22.9.2021.

Rakentamistyön ajan Näyttelijäntien ja Ohjaajanpolun asuntoalueen liikenne Ylikylälle ja entisiin meijerin tiloihin kulku Salmelantien ja Ylikylän katujen kautta.

Lisätietoja
Tervo Erkki
Sotkamon kunnan tieinsinööri
0447502113
erkki.tervo@sotkamo.fi