VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

Tervetuloa vastaamaan varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyyn 2019! Samalla voi osallistua SuperPark -perhelipun arvontaan!

Toivomme teiltä vastauksia kysymyksiin, joilla pyrimme selvittämään kokemuksenne varhaiskasvatuksen laadusta. Vastauksia hyödynnetään Sotkamon kunnan varhaiskasvatuksen sisäisessä kehittämisessä. Yksittäistä vastaajaa ei ole mahdollista tunnistaa vastauksista.

Jos sinulla on useampia lapsia varhaiskasvatuksessa, toivomme, että vastaat jokaisen lapsen kohdalta erikseen. Näin saamme kerättyä palautteen päiväkotiryhmäkohtaisesti.

Varhaiskasvatuksen johtoryhmä on laatinut kysymykset ja kysymyksiä on pyydetty myös päiväkotien vanhempainneuvostoilta. Kysely on tarkoitus jatkossa toistaa vuosittain. Kysymyksiä on yhteensä 27, mutta osa kysymyksistä on suunniteltu niin, että vastauksen perusteella ohjataan seuraavaan kysymykseen, joten kysymyksiä voi siis tulla vähemmän kuin 27. Toivomme sanallista palautetta, jos vastauksesi on väliltä 1 – 3.

Arviointiasteikko kaikissa kysymyksissä on 1 – 5.
1 = heikko / 2 = kohtalainen / 3 = hyvä / 4 = erittäin hyvä / 5 = erinomainen

Kyselyyn voi vastata 30.4.2019 saakka. Kyselyn lopussa voi osallistua SuperParkin perhelipun arvontaan. Yhteystietoja ei yhdistetä vastauksiin.

Kiitokset ajastasi ja mukavaa kesän alkua!

PÄIVÄKOTIEN KYSELYYN PÄÄSET VASTAAMAAN TÄSTÄ

PERHEPÄIVÄHOIDON KYSELYYN PÄÄSET VASTAAMAAN TÄSTÄ