Varhaiskasvatuksen palvelut terveysturvallisesti arjessa

Ohjeita varhaiskasvatuksen aloittaville tai sinne palaaville

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja THL ovat antaneet ohjeistuksia turvalliseen varhaiskasvatukseen järjestämiseen.

Koronaviruspandemiaan liittyvien hygieniaohjeiden noudattamista jatketaan varhaiskasvatuksessa, jotta koronavirustartuntojen riski ei kasva. Kesän aikana koronavirustartuntojen määrä on kasvanut Kainuussa ja tällä hetkellä Kainuu on kiihtymisvaiheessa. Jotta koronatilanne ei heikkenisi, on tärkeää noudattaa annettuja suosituksia ja toimintaohjeita. Sairaana tai oireilevana ei tulla päiväkotiin tai harrastuksiin. Toiminnassa huomioimme turvavälit, hyvän käsi- ja yskimishygienian sekä noudatamme valtioneuvoston ohjeita mahdollisten ulkomaanmatkojen jälkeen.

Varhaiskasvatuksen toimintaohjeet 

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen, hänelle on hyvä järjestää 1–2 viikon tutustumisaika. Tutustumisjakson aikana lapsen huoltaja tai muu lapselle tärkeä henkilö tutustuu yhdessä lapsen kanssa lapsiryhmän toimintaan, henkilöstöön ja muihin lapsiin, huolehtien turvaväleistä ja hygieniasta. Esiopetus järjestetään lähiopetuksena päiväkodissa ja poissaolot esiopetuksesta ilmoitetaan kuten aiemminkin eAsiointipalvelun kautta.

Vältämme edelleen tarpeettomia fyysisiä kontakteja. Suosittelemme, että lapsen tuo ja hakee vain yksi henkilö, jolloin kontaktien määrä vähenee. Päiväkodin sisällä huoltajan tulee käyttää kasvomaskia. Päiväkotien johtajat ohjeistavat tarkemmin oman yksikkönsä toimintatavoista. Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua päiväkotien alueella vältetään. Henkilöstö siirtyy yksiköstä toiseen vain, jos se on toiminnan järjestämisen kannalta välttämätöntä. Järjestämme toiminnan mahdollisimman väljästi lapsiryhmissä sekä ulkotiloissa, ja ulkoilemme paljon.

Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä, jos turvaväli- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida. Syyskaudella vanhempainillan järjestetään esimerkiksi ulkotiloissa, etäyhteydellä tai pienryhmissä. Hyödynnämme viestinnässä mahdollisimman paljon sähköisiä yhteydenottotapoja. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyviä vasu -keskusteluja ja esiopetuksessa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan liittyviä LEOPS-keskusteluja käydään syksyn aikana, näissä keskusteluissa käytetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä.

Sairaana ei varhaiskasvatukseen 

Lapsi tai työntekijä ei saa tulla varhaiskasvatukseen sairaana. Lasta ei saa tuoda päiväkotiin tai perhepäivähoitoon, jos hänellä on mitään hengitystieinfektioon viittaavia oireita kuten nuhaa, yskää tai kurkkukipua. Myös lapsen hakijan tulee olla terve.

Hengitysoireinen lapsi kannattaa viedä koronavirustestiin. Ennen testituloksen valmistumista on vältettävä kontaktia muihin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan poistuneet. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee käydä uudelleen testissä.

Jos hengitysinfektio-oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan poistuneet. Jos oireet eivät helpota lääkityksestä huolimatta, tulee käydä koronatestissä.

Jos perheenjäsen sairastuu hengitystieinfektioon, muut terveet perheenjäsenet voivat mennä päiväkotiin jos se on välttämätöntä. Jos henkilöllä todettaisiin koronatartunta, mahdolliset altistuneet selvitetään terveysviranomaisten toimesta ja henkilöt määrätään karanteeniin terveysviranomaisen päätöksellä.

Erityisessä riskiryhmässä olevat lapset

Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua varhaiskasvatukseen.

Mikäli varhaiskasvatukseen osallistuu riskiryhmään kuuluvia lapsia, kiinnitämme heidän osallistumiseensa erityistä huomiota ja kehitämme sopivia osallistumisen tapoja yhdessä huoltajien sekä paikallisten tartuntatautiviranomaisten kanssa.

Matkustaminen ja koronaviruspandemia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on määritellyt ohjeet matkustamiseen ja koronavirukseen liittyen. Päivitetyt ohjeet löytyvät THL:n internet-sivuilta.