Vesihuoltolaitos: Tiedote Rauhantien asukkaille

Tiedote Rauhantien katurakenteen sekä vesi- ja viemäriverkoston uusimisesta Rauhantiellä aikavälillä 30.5.–31.10.2022, päivittäinen työaika on klo 6.00–22.00.

Tiealueella uusitaan vesijohto-, viemäri- ja kaukolämpöputkia ja kaapeleita. Katualueella olevat puut ja pensaat poistetaan ja koko katurakenne uusitaan ja asfaltoidaan.

Tiedote Rauhantien katuremontista 2022