Auki oleva vesihana.

Vesihuoltolaitos: Tiedote Raunilantien asukkaille

Sotkamon kunta on aloittamassa katurakenteen sekä vesi- ja viemäriverkoston uusimista Raunilantiellä. Tiealueella uusitaan vesijohto -ja viemäriputkia ja kaapeleita. Katualueella olevat puut ja pensaat poistetaan ja koko katurakenne uusitaan ja asfaltoidaan.

Tonttien omistajien tulisi uusia tonttien puoleiset mahdolliset vanhat valurautaiset vesijohtoputket sekä betoniset viemäriputket samassa yhteydessä, kun urakoitsija toteuttaa ko. kohdan vesijohto- ja viemärilinjojen rakentamistyöt. Mikäli tonteilla sijaitsee vanhoja sakokaivoja, ne kannattaa poistaa samassa yhteydessä. Vastuualueen raja kulkee viemärilinjoissa talojen tarkistuskaivojen kohdalla ja vesijohtoputkissa talojen sulkuventtiilien kohdalla tontin ja katualueen rajalla. Myös uudet sulkuventtiilit ja talolinjojen tarkastuskaivot pyritään sijoittamaan tiealueen ja tonttien rajojen tuntumaan. Varsinaiset kaivutyöt alkavat vesijohto- ja jätevesiviemäriputkien uusimisella Rauramonlammen rantapuiston alueella. Raunilantiellä uusitaan vanhat jätevesiviemäriputket ja vesijohtoputket sekä rakennetaan uusi hulevesiviemärilinjasto käyttäen muovisia putki- ja kaivorakenteita. Varsinaiset katurakenteen kaivutyöt käynnistyvät tien kaakkoispäästä ja etenevät Lahtikadun, Heinäkadun ja Koivukadun liittymien ohi Kiskokadun liittymään saakka. Em. osuudella kadun pintataso säilyy pääosin nykyisellä tasollaan.

Kaivutyöt tulevat aiheuttamaan liikenne- ja vedenjakeluhäiriöitä. Joillekin tonteille pääsy saattaa estyä lyhyeksi ajaksi ja autoja voi joutua jättämään joksikin aikaa (1–3 vrk) oman tontin ulkopuolelle. Liikennettä joudutaan myös kierrättämään Raunilantiehen liittyvien katujen kautta. Myös vedenjakelussa esiintyy katkoksia, jotka johtuvat putkien uusimiseen liittyvistä koeponnistuksista ja vesijohtojen puhtausvaatimusten toteuttamisesta. Urakoitsija tulee tiedottamaan asukkaita mahdollisista häiriötilanteista tarkemmin lähempänä toteutushetkeä.

Pääurakoitsijana työmaalla tulee toimimaan M & J Moilanen Oy Sotkamosta. Urakoitsijan yhteyshenkilö ja työmaapäällikkö on Veikko Vartiainen p. 044 236 4814. Sotkamon kunnan puolesta työtä valvovat Mika Kemppainen p. 040 513 4953 (katurakenneasiat) ja Aarno Konka p. 044 750 2325 sekä Kalle Keränen p. 040 544 6367 (vesihuoltoasiat).

Työt toteutetaan 28.3.–31.10.2022. Päivittäinen työaika tulee olemaan klo 06.00–22.00 pääosin klo 7.00–16.00. Kaivutöistä aiheutuu sekä melu- että pölyhaittoja. Lisäksi joidenkin tonttien kohdalla joudutaan mahdollisesti leikkaamaan/siirtämään pensasaitoja ja istutuksia. Kallion louhintaa alueella ei oleteta tulevan. Tonttien normaalit sadehulevedet ja perustusten kuivatusvedet tulee johtaa rakennettaviin hulevesikaivoihin tai kadun sivuojiin. Suunnitelmassa tonttiliittymiin ei ole osoitettu päällysteitä. Mikäli kiinteistöt haluavat päällystää omia pihojaan tai tonttiliittymiä, tulee asiasta sopia hyvissä ajoin pääurakoitsijan kanssa. Päällystettävät alueet tulee routasuojata lämpöeristeellä.

Pahoittelemme rakentamisesta aiheutuvia haittoja ja toivomme asukkailta myötämielistä suhtautumista ja hyvää yhteistyötä onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi.

Aarno Konka vesihuoltoinsinööri p. 044 750 2325
Veikko Vartiainen työmaapäällikkö p. 044 236 4814