Yksinyrittäjien korona-avustus

Yksinyrittäjä voi hakea Sotkamon kunnalta tukea koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin.

Avustus on 2 000 euron suuruinen kertakorvaus yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa eikä korvausta siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi.

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta.

Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä. Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Avustus on ns. de minimis –tukea.

Yksinyrittäjien tuen ja työttömyysturvan suhteesta on linjattu, että tuet eivät vaikuta toisiinsa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa.

Yksinyrittäjien tukea voi hakea Sotkamon kunnan sähköisellä hakulomakkeella. Tarkemmat ohjeet sekä hakulomake löytyy Sotkamon kunnan nettisivuilta osoitteesta www.sotkamo.fi > Työ ja yrittäminen >  Palvelut yrityksille > Koronaepidemia