Ympäristö- ja teknisen lautakunnan kuulutus

Kuulutus Perkiön ranta-asemakaavan laajennuksen kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 65 §, MRA 27 §) ilmoitetaan Perkiön ranta-asemakaavan laajennuksen kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.

Ranta-asemakaavoitettava alue sijaitsee Sapsojärven rannalla Laukkalankylällä kiinteistöllä Kipinä 765-401-95-4. Kaavoitustyön tarkoituksena on huomioida jo toiminnassa olevan matkailuyrityksen laajennus- ja kehittämistarpeet.

Hanketta koskeva kaavaehdotus on nähtävillä 4.11–4.12.2020 välisen ajan Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimiston ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivuilla www.sotkamo.fi ja kaavan laatijan kotisivuilla www.kimmokaava.fi. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana sähköpostitse kunnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@sotkamo.fi tai kaavoitus- ja mittaustoimistoon osoitteeseen Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua alla olevista linkeistä

Perkiön ranta-asemakaavan ehdotus

Perkiön ranta-asemakaavan selostus

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA