Ympäristö- ja teknisen lautakunnan kuulutus

Kuulutus Siltasaaren asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 65 §, MRA 27 §) ilmoitetaan Siltasaaren asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.

Hanketta koskeva kaavaehdotus on nähtävillä 10.2-12.3.2021 välisen ajan Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimiston ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivuilla www.sotkamo.fi

Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana sähköpostitse kunnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@sotkamo.fi tai kaavoitus- ja mittaustoimistoon osoitteeseen Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua alla olevista linkeistä

Siltasaaren asemakaavaehdotus

Siltasaaren asemakaavan selostus

Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh. 044 750 2144

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA