Hankintatoivomus

Etsitkö kirjastostasi teosta, jota siellä ei ole? Voit tehdä hankintaehdotuksen joko kirjastossa asioidessasi täyttämällä hankintatoivomuslomakkeen tai täyttämällä alla olevan sähköisen lomakkeen.  Hankintaehdotusta jättäessäsi huomioi seuraava: tekijänoikeusseikkojen takia vain osa markkinoilla olevista DVD- ja blu-ray-levyistä voidaan hankkia kirjastoon.

Kirjasto pyrkii toteuttamaan hankintatoiveet, mikäli se määrärahojen ja kirjaston hankintaperiaatteiden mukaan on mahdollista. Kaikkia hankintaehdotuksia ei voida toteuttaa, mutta sellaista aineistoa, jota Sotkamon kirjastossa ei ole, voidaan pyytää kaukolainaksi toisista kirjastoista.