Liikuntatoimi

Liikuntatoimi luo mahdollisuudet monipuoliseen liikunnan harrastamiseen elämänkaaren eri vaiheissa, ja sitä kautta lisää kuntalaisten hyvinvointia ja elinvoimaa. Tätä toiminta-ajatusta toteutetaan huolehtimalla liikuntalain antamista velvoitteista. Liikuntatoimi luo edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle tarjoamalla liikuntapaikkoja, kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä, tukemalla kansalaistoimintaa sekä järjestämällä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen.

Liikaha.fi -sivusto on Sotkamon kunnan liikuntapalveluiden päätiedotuskanava ja tarkoitettu kaikille Sotkamossa liikkuville ihmisille.