Hakeminen musiikkileikkikouluun

Muksut muskariin

Musiikkileikkikoulun maksut 01.08.2013 alkaen (Kuhmon kaupungin sivistyslautakunnan päätös 15.12.2011)

Tunnin pituus 45 min.                87 € lukukaudelta (laululeikkimuskarit)
Tunnin pituus 60 min.                99 € lukukaudelta (valinnaismuskarit)
Sisarmaksu                                65 € lukukaudelta

Sisarmaksua sovelletaan niin, että täysi maksu lankeaa lapselle, jonka alentamaton maksu on korkein. Muut samassa taloudessa asuvat sisarukset maksavat sisarmaksun. Lukukausimaksu maksetaan kaksi kertaa lukuvuoden aikana:  yksi maksu syyslukukaudelta ja yksi maksu kevätlukukaudelta.

Oppilaspaikan vastaanottamisen vahvistaneille tulee syyslukukauden aikana maksettavaksi syyslukukauden lukukausimaksu. Muskaripaikka jatkuu koko lukuvuoden. Huhtikuussa oppilaille jaetaan jatkamisilmoitukset, joilla voi ilmoittautua jatkamaan muskaria syksyllä 2017.