Hakeminen musiikkileikkikouluun

Muksut muskariin

Musiikkileikkikoulun maksut 01.08.2013 alkaen (Kuhmon kaupungin sivistyslautakunnan päätös 15.12.2011)

Tunnin pituus 45 min.                87 € lukukaudelta (laululeikkimuskarit)
Tunnin pituus 60 min.                99 € lukukaudelta (valinnaismuskarit)
Sisarmaksu                                65 € lukukaudelta

Sisarmaksua sovelletaan niin, että täysi maksu lankeaa lapselle, jonka alentamaton maksu on korkein. Muut samassa taloudessa asuvat sisarukset maksavat sisarmaksun. Lukukausimaksu maksetaan kaksi kertaa lukuvuoden aikana:  yksi maksu syyslukukaudelta ja yksi maksu kevätlukukaudelta.

Oppilaspaikan vastaanottamisen vahvistaneille tulee syyslukukauden aikana maksettavaksi syyslukukauden lukukausimaksu. Muskaripaikka jatkuu koko lukuvuoden. Huhtikuussa oppilaille jaetaan jatkamisilmoitukset, joilla voi ilmoittautua jatkamaan muskaria syksyllä.