Järjestötoiminta

Nuorisotoimen talousarviossa kuluvalle vuodelle on varattu 3 000 € nuorisojärjestöjen ja nuorten toimintaryhmien toiminnan tukemiseen määräraha. Sivistystoimen lautakunta päättää hyväksymiensä jakoperusteiden mukaisesti nuorisotoimen avustusten kohdentamisesta.  Varsinaiset avustuspäätökset tekee nuorisotoimenjohtaja, käyttäen sivistystoimen lautakunnan hyväksymiä jakoperusteita.

Avustukset ovat koko vuoden haettavissa.