Kouluyhteistyö

Nuoriso-ohjaaja toimii kouluilla tiiviissä yhteistyössä kuraattoreiden ja opettajien kanssa, olematta kuitenkaan koulunkäyntiavustaja, opettajan sijainen tai välituntivalvoja. Koulunuorisotyö on yksi työmuoto koulujen arjessa, eikä se korvaa kuraattoreita tai terveydenhoitajia missään tilanteissa. Nuoriso-ohjaajaa kohtaa niin yksilöitä kuin koululuokkiakin, räätälöiden toiminnan aina kunkin tarpeen mukaiseksi yhdessä koulun henkilökunnan kanssa.

Sosiaalisen vahvistamisen lisäksi kouluilla on mahdollisuus toteuttaa erilaista toimintaa koulun arjessa yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa. Tätä toimintaa ovat esimerkiksi erilaiset tapahtumat ja pitkät välitunnit.

Koulunuorisotyötä tekevät nuoriso-ohjaajat tavoittaa puhelimitse ja sähköpostilla, sekä tulemalla juttelemaan kouluilla.

Joustavan perusopetuksen luokan (JOPO-luokan) kanssa työskentelevä nuoriso-ohjaaja työskentelee koululla opettajan työparina. Nuoriso-ohjaaja toimii myös tukioppilastoiminnasta vastaavana aikuisena koululla. Nuoriso-ohjaaja kohtaa päivittäin koululla nuoria erilaisissa tilanteissa sekä toimii myös aktiivisena linkkinä perusopetuksen ja nuorisotyön välillä.