Sähköinen hakemus – varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen haetaan pääsääntöisesti sähköisellä lomakkeella. Jos ei ole mahdollista käyttää sähköistä lomaketta, lomakkeen voi tulostaa oheisesta linkistä.

Varhaiskasvatushakemus on voimassa koko toimikauden (1.8. – 31.7.). Mikäli lapselle on tehty yksi hakemus ko. toimikaudelle, älkää tehkö uutta hakemusta, vaan ilmoittakaa hoidon tarpeen alkamisesta puhelimitse toivomaanne hoitopaikkaan tai varhaiskasvatuksen toimistoon.

Ennen sähköiselle lomakkeelle kirjautumista tutustukaa yleisiin ohjeisiin sähköisen palvelun käytöstä oheisesta linkistä sekä allaoleviin ohjeisiin, niin hakemuksen täyttäminen sujuu helpommin ja kaikki tarvittavat tiedot tulevat hakemukseen (nopeuttaa hakemuksen käsittelyä).

SIVUKOHTAISET TÄYTTÖOHJEET, VARHAISKASVATUSHAKEMUS JA ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN – LUE ENNEN HAKEMUKSELLE KIRJAUTUMISTA !

PERUSTIEDOT
1. Lapsen henkilötiedot
henkilötunnuksen A = 2000-luvulla syntynyt
kirjoita lapsen KAIKKI NIMET
– osoite päivähoidon alkamispäivänä, tarvittaessa LISÄSELVITYKSET, KOHTA 8
2. Huoltajien henkilötiedot
merkitse samat huoltajatiedot kaikille sisaruksille
– perhesuhde: avio- tai avoliitossa = viereen avautuvaan kenttään merkitse toisen huoltajan tiedot, merkitse samassa taloudessa asuvan avio- tai avopuolison tiedot, vaikka ei ole lapsen biologinen vanhempi (perhe= samassa taloudessa asuvat henkilöt)
– korkein maksu: valitse kyllä, jos ette toimita tulotietoja vaan hyväksytte enimmäismaksun
3. Sisarusten tiedot
4. Maksulaskuri
– sisarusten tiedot pitää olla täytetty ja täppä ruudussa, jos haluat käyttää maksulaskuria
HOITOPAIKKA
5. Lapsen nykyinen hoitopaikka
6. Toivottu hoitomuoto, -paikka ja aika
– jos et osaa valita tiettyä varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikkaa, valitse toivomasi alue/perhepäivähoidosta voi valita vain alueen
– merkitse mahdollinen toivomasi perhepäivähoitajan nimi, päiväkotiryhmä tai ostopalvelussa toivomasi päiväkoti, lisäselvitykset, kohta 8
– hoidon tarve ajalle: aloituspäivä on pakollinen tieto (jos tarkka pvm ei ole tiedossa, laita lähin mahdollinen), jos varhaiskasvatuksen tarve on määräaikainen, merkitse myös päättymispäivä / MIKÄLI HOIDON ALKAMISAIKA MUUTTUU MYÖHEMMIN, OTA YHTEYS PUHELIMITSE ao. päivähoidon tai esiopetuksen toimipisteeseen, mihin hakemus on ensisijaisesti tehty (älä tee uutta hakemusta)
– hoidon järjestämistapa: valitse tuntivälys minkä verran lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta kuukaudessa
– hoidon tarve (pv/kk), mikäli tarve on osaviikkoinen
– hoitoaikaa koskevat lisäselvitykset, kohta 8
LAPSEN TERVEYDENTILA
7. Lapsen terveydentila
– merkitse lapsen ruoka-aine tai muu allergia (laktoosi-intoleranssi, keliakia, maito- tai vilja-allergia) tai muu terveydentilaa koskeva asia sekä lääkitys
kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen tarve (osallistuuko lapsi puhe-, toiminta-, musiikki tai fysioterapiaan)
– mikäli lapsella on terveydentilaan liittyvä lausunto, se tarvitaan viimeistään hoidon alkaessa
LISÄSELVITYKSET
8. Lisäselvitykset
perheenjäsenten lukumäärä
– toivomasi perhepäivähoitajan nimi, päiväkodin ryhmä, ostopalvelussa toivomasi hoitopaikka
– perheen lemmikkieläimet
– vuorohoidon tarpeeseen ja hoitoaikoihin liittyvää lisätietoa
– mahdollinen tuleva osoitteenmuutos
– mikäli olet jonkin varhaiskasvatuksen yhteistyötahon (perhetyö, sosiaalityö, jokin muu) asiakas
– jotain muuta, mitä haluat lapsesta tai perheestä tiedettävän
Lähetä hakemus, saat tiedoksi kuittauksen, että hakemus on tallennettu varhaiskasvatuksen järjestelmään. Tulosta hakemus vasta lähettämisen jälkeen, jolloin siihen tulostuu lähetyspäivämäärä.
TÄYTÄ SISARUSTEN HAKEMUKSET SAMOILLA HUOLTAJAITIEDOILLA.
Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuspaikkaa, muista tehdä varhaiskasvatushakemus osapäivähoitoon erikseen.