Hae varhaiskasvatukseen

Mikäli lapsi ei vielä ole varhaiskasvatuksessa ja tarvitsee varhaiskasvatuspaikan, hakemus on tehtävä viimeistään 4 kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Tee hakemus heti, kun

– haet koulutukseen
– ilmoittaudut työvoimatoimiston asiakkaaksi
– teet työpaikkahakemuksen
– valmistelet muuttoa Sotkamoon
– olet palaamassa töihin esim. hoitovapaan jälkeen

Edellä mainitut eivät ole äkillisiä hoidon tarpeita, vaan ennakoituja ja suunniteltuja. Hakemuksen voi perua, jos hoitopaikkaa ei tarvita. Mahdolliset asiantuntijalausunnot erityishoidon tarpeesta ja todistukset erityisruokavaliosta pyydämme toimittamaan ennen hoidon alkamista. Varhaiskasvatushakemus on voimassa toistaiseksi, jos alun perin ilmoitettuun alkamisaikaan tulee muutos, riittää ilmoitus varhaiskasvatuksen toimistoon tai haettuun varhaiskasvatuspaikkaan, uutta hakemusta ei tarvitse tehdä.

Haettaessa varhaiskasvatuspaikkaa sähköisesti jokaisesta sisaruksesta pitää täyttää oma hakemus.

Varhaiskasvatuksen aloittaminen

Kun lapsen varhaiskasvatuspaikasta on tehty päätös, vanhempiin otetaan yhteyttä ja sovitaan lapsen tutustumiskäynneistä. Ensimmäisellä kerralla tavataan aikuisten kesken, jotta voidaan keskustella rauhassa lapsesta Lapsemme -lomaketta apuna käyttäen ja tutustua toisiimme sekä varhaiskasvatuspaikkaan. Samalla täydennetään hoitosuunnitelma ja sovitaan seuraavista tutustumiskäynneistä, jolloin lapsi itse pääsee tutustumaan uuteen ympäristöönsä, lapsiryhmään ja tuleviin hoitajiinsa. Lapsella on myös mahdollisuus osallistua lapsiryhmän mukana yhteen ruokailuun tutustumiskäyntien aikana. Enintään 3 tuntia kerrallaan kestävä tutustuminen on maksuton. Tutustumiskäyntejä voi olla niin monta, kuin lapsi tarvitsee.

Lapsemme -lomake = huoltajat ottavat täytettynä mukaan ensimmäiselle varhaiskasvatuspaikan tutustumiskäynnille.

Palvelusopimus -lomake = varattu kuukausittainen tuntimäärä on kuukausimaksun perusteena

Lasten hoitoajat -lomake = huoltajat ilmoittavat lapsen hoitoajat hoitopaikkaan viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 12.00 ensisijaisesti sähköisen eAsiointipalvelun kautta.