Otsot

Tervetuloa Otsoille uudet eskarilaiset!

Otsojen kotikolo löytyy osoitteesta Alkulantie 15, E-talo. Tarkoituksena on yhteistyössä vanhempien, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön kanssa suunnitella lapsen edun huomioiva esiopetuksen ja vuorohoidon kokonaisuus.

Otsojen keskeisimpinä tavoitteina on esiopetussuunnitelman mukaisesti tukea lasten omatoimisuutta, itsensä hyväksymistä, toisten huomioonottamista ja vastuuntuntoa. Esiopetustoiminnan suunnittelussa huomioidaan lasten kiinnostuksen kohteiden ja vahvuuksien lisäksi myös asioita, jotka eivät vielä suju tai joita lapsi välttelee.

Juonellisten seikkailujen, ohjatun toiminnan, leikin, liikkumisen ja yhdessä tutkimisen avulla kartutetaan oppimiskokemuksia, ja opitaan tärkeitä ryhmässä toimimisen taitoja. Kaiken työskentelyn tavoitteena on luoda lapselle tasapainoisen elämän edellytykset.

Otsikosta ja kuvasta linkki Otsojen tiedotteeseen huoltajille ja eskarilaisille