Mörriäiset

Mörriäisten ryhmässä on 5 -vuotiaita lapsia toimintakaudella 2022 – 2023.

Mörriäisissä lapset saavat leikin ja yhteisten kokemusten kautta tutkia, oivaltaa ja oppia uutta myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä. Toiminta muotoutuu lasten kiinnostuksen kohteista ja toiveista, vastuu toiminnasta on aina aikuisella. Luottamuksellinen suhde huoltajien ja ryhmän aikuisten kesken luo pohjan hyvälle yhteistoiminnalle.