Mörriäiset

Mörriäiset on 21 -paikkainen 4 – 5 -vuotiaiden lasten ryhmä.

Mörriäisissä lapset saavat leikin ja yhteisten kokemusten kautta tutkia, oivaltaa ja oppia uutta myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä. Toiminta muotoutuu lasten kiinnostuksen kohteista ja toiveista, vastuu toiminnasta on aina aikuisella. Luottamuksellinen suhde huoltajien ja ryhmän aikuisten kesken luo pohjan hyvälle yhteistoiminnalle.