Varhaiskasvatussuunnitelma 2017

SOTKAMON KUNTAVASU 2017

Sotkamon kuntavasu laadittiin loppuvuoden 2016 ja kevään 2017 aikana. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistui vasutyöhön vasuiltojen ja työryhmien kautta ja kaikki henkilöstön täydennyskoulutukset tukivat vasutyöprosessia.

Liikkeelle lähdettiin vanhemmille tehdyllä arvokyselyllä. Yhteistyökumppanit ja vanhemmat pääsivät kommentoimaan luonnoksia ja lapsille puolestaan tehtiin kysely, jolla kartoitettiin heidän kokemuksiaan ryhmässä toimimisesta ja toiminnan sisältöön kohdistuvista odotuksista ja toiveista.

Alkaneen toimikauden kehittämisteemaksi on nostettu vuorovaikutus, koska varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma korostaa lapsen ääntä, osallisuutta ja pedagogiikkaa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö työstää parhaillaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman materiaaleja, lapsen vasulomaketta sekä ohjeistusta huoltajien kanssa käytävien vasukeskustelujen tueksi.

Sivistystoimen lautakunnan 29.6.2017 § 69 hyväksymä Sotkamon varhaiskasvatussuunnitelma