Varhaiskasvatussuunnitelma 2022

SOTKAMON KUNTAVASU 2022

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018, jolloin valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on tarkistettu uuden lain mukaiseksi. Lisäksi Opetushallitus päätti 18.2.2022 (OPH-700-2022) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jonka mukaan kunnan tulee laatia paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja se tulee ottaa käyttöön elokuussa 2022. Sotkamon paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu kevään 2022 aikana ja se otetaan käyttöön 1.8.2022 alkaen.

Sivistystoimen lautakunnan 11.8.2022 § 86 hyväksymä Sotkamon varhaiskasvatussuunnitelma