Varhaiskasvatussuunnitelma 2019

SOTKAMON KUNTAVASU 2019

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018, jonka vuoksi myös valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita on tarkistettu uuden lain mukaiseksi. Sotkamon kuntavasu2017 päivitettiin kevään 2019 aikana ja uusi Sotkamon kuntavasu2019 otettiin käyttöön 1.8.2019 alkaen.

Koko varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä yhteistyötahot osallistuivat vasutyöhön vasuiltojen ja työryhmien kautta ja kaikki henkilöstön täydennyskoulutukset tukivat vasutyöprosessia.

Sivistystoimen lautakunnan 19.6.2019 § 69 hyväksymä Sotkamon varhaiskasvatussuunnitelma

Suurin osa Sotkamon Kuntavasu2019 tekstissä olevista linkeistä ei valitettavasti vielä toimi.