Vesihuoltolaitos tiedottaa

Kunnanviraston kiinnioloaikana (remontin vuoksi) 26.6.-4.8.2017 kunnallisteknisten palvelujen päivystys seuraavasti:

– 19.6.-14.7.2017 suunnitteluinsinööri Erkki Tervo puh. 044-750 2113
–  17.7.-11.8.2017 vesihuoltoinsinööri Aarno Konka puh. 044-750 2325
– kiinteistöpäivystys (klo 6.00 – 07.00, joka päivä) puh. 044-750 2752

 

Talousvesinäytepisteet Pesulantieltä, Ely-keskus

Tutkimustodistus Pesulantien näytteenotto 25.1.2017

31.1.2017

Liittyen Pesulantien pilaantuneisiin maa-alueisiin, vesinäytteitä on otettu lähialueilla 19.1.2017 seuraavissa kiinteistöissä:

Peruspolku 11, keittiön hana
Tenetin vedenottamo, näytteenottopiste
Tenetin koulu, kellari hana
Jäteveden puhdistamo, keittiön hana

Yhdestäkään tutkitusta näytteestä ei löytynyt kloorattuja hiilivetyjä eli vesi on täysin juomakelpoista.

Muutoin veden laatua seurataan jatkuvasti terveysviranomaisen kanssa sovitun Sotkamon vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

 

18.1.2017

Mikäli havaitsette linjojen varrella normaalista poikkeavia veden virtauksia tai vastaavia, ottakaa välittömästi yhteys vesilaitokseen puh. 044-750 2784 tai kunnan virka-ajan ulkopuolella kiinteistöpäivystykseen puh. 044-750 2752.