Lukukausimaksut

Kuhmon kaupungin sivistyslautakunta on kokouksessaan 15.12.2011 päättänyt Kuhmon musiikkiopiston lukukausimaksut seuraavasti:

Soitinopetuksen lukukausimaksut

Soittotunnin pituus       € / lukukausi
30 min                             180
45 min                             220
60 min                             238
75 min                             270
sisarmaksu ja sivuaine   140
soitinlainamaksu              40

Musiikkileikkikoulun maksut lukukaudelta
45 min               87 €
60 min               99 €
sisarmaksu        65 €

Musiikin perustasolla ja musiikkiopistotasolla lukukausimaksu sisältää pääaineen opetuksen, musiikin perusteiden opetuksen sekä yhteismusisoinnin. Lukukausimaksu maksetaan kaksi kertaa lukuvuoden aikana: yksi maksu syyslukukaudelta ja yksi maksu kevätlukukaudelta.
Opiskeluun ja maksuihin sitoudutaan lukukaudeksi kerrallaan.

Musiikin perustasolla ja musiikkiopistotasolla lukukausimaksu sisältää pääaineen opetuksen, musiikin perusteiden opetuksen, yhteismusisoinnin sekä muut opetukseen liittyvät toiminnot (esim. säestysharjoitukset, oppilaskonsertit ja orkesteri).

Sisarmaksua sovelletaan niin, että täysi maksu lankeaa lapselle, jolla on pisin soittotunti. Lyhyemmillä soittotunneilla käyvät samassa taloudessa asuvat sisarukset maksavat sisarmaksun. Niiden perheiden osalta, joiden lapsia on sekä musiikin perusopetuksessa että musiikkileikkikoulussa, sisarmaksua sovelletaan niin, että täysi maksu lankeaa lapselle, jolla on musiikin perusopetuksessa pisin soittotunti. Muut samassa taloudessa asuvat sisarukset maksavat joko musiikin perusopetuksen tai musiikkileikkikoulun sisarmaksun.

Sosiaalitoimen lausunnon perusteella rehtori voi myöntää vapautuksen lukukausimaksusta.
Sosiaalitoimen lausunto maksuvapautuksesta tulee jättää musiikkiopiston kansliaan sen lukukauden aikana, jolta maksuvapaus anotaan. Eräpäivämuutoksista voi sopia, ota yhteyttä
kansliaan.

Musiikkiopiston järjestämistä erikoiskursseista voidaan periä maksuja, jotka vaihtelevat kurssin laajuuden mukaan.

Opintovapaa tulee anoa edellisen lukukauden loppuun mennessä. opintovapaata ei voida myöntää, jos ko. lukukausi on jo alkanut. Siitä syystä, että vapaaksi jäänyttä oppilaspaikkaa
on vaikea täyttää kesken lukukauden. Opintovapaa anotaan rehtorilta.